Oświadczenie lustracyjne wzór 2017

oświadczenie lustracyjne wzór 2017.pdf

1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r.Wzory oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jako załączniki do poszczególnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).oświadczenia lustracyjnego. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .1. Zgodnie z wyjaśnieniami nadesłanymi przez Biuro Lustracyjne w Instytucie Pamięci Narodowej informuję, że nie zachodzi obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby, które są kandydatami lubPolitycy PO apelują, aby PKW poleciła wszystkim komisarzom wyborczym uznawanie dwóch wzorów oświadczeń lustracyjnych dla kandydatów w wyborach samorządowych. Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, że było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.Zgodnie z art.

8 pkt 42 ww.

ustawy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty. Załącznik nr 2a do ustawy - wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnegoDrugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie; Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu; Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście; Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w WarszawieOświadczenia lustracyjne - Dla dyrektorów szkół/placówek - Wyszukiwarka. Pewną nowością we wzorze oświadczenia lustracyjnego jest włączenie do oświadczenia informacji o stanowisku, jakie lustrowany ma zamiar objąć lub obecnie zajmuje. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.Wzór ten znajduje się w nowym załączniku nr 2a do ustawy lustracyjnej. Kiedy złożyć dokumenty? Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Kuratorium: Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławInstytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławZamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2017 r.Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocławinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. z 2017 r. 2186)świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2017 r. 2186), oświadczam, że nie pracowałem/nie .Oświadczenie lustracyjne należy złożyć we właściwej komisji wyborczej w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie. Wyszukiwarka szukaj Szukaj Wybierz zakres wyszukiwania artykuły zdjęcia i inne pliki video i audio wyszukiwarka zaawnsowana. Druk oświadczenia nie jest skomplikowany ani rozbudowany. Załącznik nr 1a do ustawy - wzór oświadczenia lustracyjnego. Dokumenty te należy składać wyłącznie na wzorach określonych ustawą.Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art.

4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO24 lutego 2017. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Oświadczenie lustracyjne należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oświadczenie lustracyjne". Wzór oświadczenia. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul.„Oświadczenie lustracyjne" lub „informacja" o jego złożeniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy - powinna być przekazana przez kandydata osobiście do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie - Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (pok. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Za złożenie oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego nic nie zapłacisz. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II.

Składa się on z dwóch części.Z zasady kandydat na dyrektora szkoły jest obowiązany złożyć oświadczenie.

do 31 lipca 1990 r. Kandydat, który uprzednio złożył oświadczenie lustracyjne, jest obowiązany jedynie do przedłożenia informacji o jego uprzednim złożeniu.Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 .informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. Wzór zmieniono kilkanaście dni po ogłoszeniu daty wyborów i niektóre komitety mogą zostać nie zarejestrowane - zwracali uwagę.Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocławinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.Przykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na dyrektora szkoły publicznej, który nie pracowa­ł, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (tj. z 2007 r.Opis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust. 113a), bądź za pośrednictwem poczty (list polecony).Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a. Formularze do pobrania: Formularz nr 1 - Oświadczenia lustracyjneUstawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2017 r. 2186)..Komentarze

Brak komentarzy.