Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych do- kumentów (Dz. z 2007 r.Oświadczenia lustracyjne - Informacje bieżące - Wzory oświadczeń. - Wzór oświadczenia lustracyjnego - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia .Biuletyn Informacji Publicznej; English version; Facebook; Youtube; Pokaż menu. (funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 .System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wzory obu formularzy umieszczono poniżej, w informacjach dodatkowych. Lustracja; Oświadczenia; Oświadczenia. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, ust. z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie lustracyjne" Kontakt osobisty lub telefoniczny: Śląski Urząd .informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. Komunikaty;11 złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w niektórych służbach, ust. 40-032 Katowice. Formularz oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego - zawiera wskazówki, do których wypełniający powinien się zastosować.

Jagiellońska 25.

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) więcej; Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) więcej; Mapa serwisu. Zgodnie z pismami nadesłanymi przez Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej informuję, że nie zachodzi obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego faktu służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa PRL przez osoby, które są kandydatami lub pełnią funkcję:11 złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w niektórych służbach, ust. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) Mapa serwisu. osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć tylko informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOOświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji. Informacje dodatkowe: Zgodnie z art.

7 ust.

Aktualności; Dla mediów. Oświadczenia i rejestr oświadczeń,Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,Dz.U.2020.0.306 t.j. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. Aktualności; Dla mediów. Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia .Załącznik nr 2 „Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r." WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOUbiegając się o objęcie funkcji publicznej kandydat, który wcześniej złożył „oświadczenie lustracyjne" składa jedynie „informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego„, której wzór stanowi załącznik do ustawy lustracyjnej. Wydział Kontroli. 3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.Opis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust. Jak wypełnić dokumenty? 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.

1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019(imię i nazwisko) (imię ojca) (PESEL) informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. Bieżąca działalność Biura; Oddziałowe Komitety OPWiM; Dekomunizacja przestrzeni publicznej; Polskie miejsca pamięci za granicą; Ekshumacje; Groby weteranów walk o Wolność i .Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławFormularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .INFORMACJA O Z ŁOŻENIU OŚ. informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o. dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat. Bieżąca działalność Biura; Oddziałowe Komitety OPWiM; Dekomunizacja przestrzeni publicznej; Polskie miejsca pamięci za granicą; Ekshumacje; Groby weteranów walk o Wolność i .Oświadczenia; System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Komunikaty Biura Lustracyjnego; Katalogi Biura Lustracyjnego; Kontakty; Upamiętnianie. System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenia; System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Komunikaty Biura Lustracyjnego; Katalogi Biura Lustracyjnego; Kontakty; Upamiętnianie. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Komunikaty; Kontakt dla mediów; O IPN; Publikacje. INFORMACJA O ZŁOŻENIU.doc 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z. prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z. dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji ooświadczenie lustracyjne WZÓR; informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - WZÓR Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej uruchomiło nową aplikację o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego". Data ostatniej aktualizacji: 08.04.2020 05:47. Książki - Warszawa; Komiksy; Teki edukacyjne; Warszawa - gdzie kupić publikacje;Oświadczenia lustracyjne i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesyłać na adres: Wojewoda Śląski. 3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.Biuro Lustracyjne przypomina też, że oświadczenia lustracyjne lub informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydatów mogą być składane wyłącznie do właściwych komisji .Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,org.bezp.państwa,Rozdział 2. Instytut Pamięci Narodowej. Ile muszę .V. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt