Nowe wzory deklaracji akcyzowych
Dowiedz się, w jaki sposób wypełnić deklarację AKC-U krok po kroku i pobierz jej darmowy wzór w formacie pdf!W Dzienniku Ustaw z 31 października 2013 r. pod pozycją 1278 opublikowano ustawę z 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Od 1 marca zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji akcyzowych.Wśród nowych druków pojawi się m.in. AKC-U i AKC-P.W ostatnich dniach lutego Minister Rozwoju i Finansów wydał aż trzy rozporządzenia, w drodze których modyfikacji ulegną niektóre druki akcyzowe.Powodowało to pewne trudności w szybkiej identyfikacji deklaracji dotyczących samochodów osobowych. Podstawa prawnaOd 1 listopada obowiązują nowe wzory deklaracji akcyzowych. Już do rozliczeń akcyzy za listopad 2013 r. podatnicy zastosują zmienione formularze m.in. dla wyrobów węglowych, czy też wewnątrzwspólnotowego nabycia energii elektrycznej. Rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem .Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) Uwaga! dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych - AKC-U/A, dla podatku akcyzowego o d nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - AKC-U/S.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej.

Materiały Video na ten temat. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl. Z początkiem listopada br. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego i deklaracji ws. Opublikowane 31 października rozporządzenie .Podatek akcyzowy - Nowe wzory deklaracji podatkowych 2013/2014 r. Dz.U. przedpłaty akcyzy. Upewnij się, czy będziesz musiał obowiązkowo stosować split payment. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy sporządzone wg wzoru obowiązującego od 1 marca 2017 r. - mogą być składane w postaci elektronicznej do 31 marca 2019 r. z zastrzeżeniem deklaracji dotyczących energii .Nowe deklaracje akcyzowe od 1 marca. W ostatnich dniach lutego Minister Rozwoju i Finansów wydał aż trzy rozporządzenia, w drodze których modyfikacji ulegną niektóre druki akcyzowe. W związku z tym nowe rozporządzenie, obowiązujące od 1.2.2018 r., wprowadziło nowy wzór deklaracji AKC-U/S (deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych). Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r.

jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.Od 1 stycznia 2016 roku zmianie ulegną liczne wzory.

W związku z wchodzącym w życie dnia 1 listopada 2013 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego,. Skuteczniejsza analiza .Nabyłeś samochód z kraju Unii Europejskiej? Usługa e-ZEFIR dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i umożliwi obsługę:Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M należy stosować, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r., a deklaracji VAT-7K, VAT-7D, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r. Czytaj również: Preferencyjna stawka odsetek podatkowych - co oznacza i jakie zmiany przyniósł 2016 rok? Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego oraz informacji podsumowujących transakcje wewnątrzwspólnotowe. Wprowadziło je rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz .Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. rozporządzenia.Od 1 lipca 2019 r.zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.W celu wykazania większej ilości numerów akcyzowych zarejestrowanego odbiorcy niż przewidziano w części G deklaracji, należy złożyć dodatkowy formularz deklaracji AKC-4/AKC-4zo, w którym należy wypełnić pole nr 1 (Identyfikator podatkowy podatnika), pola nr 4 i 5 (Miesiąc i Rok) oraz części A, B, G, H.

Ponadto w główce .Przygotowany przez resort finansów projekt z 6 maja 2013 r.

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym przewiduję zmianę deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.Od 1 listopada obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego. Nowela weszła w życie 1 listopada 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. c i pkt 6, które weszły w życie .28.06 Od 1 lipca nowe informacje VAT-UE i deklaracje akcyzowe. Pamiętaj o dopełnienia obowiązków, w tym złożenia deklaracji AKC-U i opłaty podatku akcyzowego! 25 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Finansów:Deklaracja AKC-U/S dotyczy.Termin składania: Do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu.Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym określa wzory: 1. deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-4, 2. informacji o alkoholu etylowym w składzie podatkowym INF-A,Od 1 marca zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji akcyzowych. Wzory AKC-4/H oraz AKC-EN zostaną dostosowane do zmian na poziomie ustawowym.

W związku z powyższym w bankowości internetowej zostały dodane nowe rodzaje formularzyOd 1 lipca 2019 r.

obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Wśród nowych druków pojawi się m.in. AKC-U i AKC-P. Uwaga - za niewywiązywanie się z przepisów będą kary!Usługa „e-ZEFIR" umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier i innych danin pobieranych przez Krajową Administrację Skarbową. Szczegóły przedstawia poniższa tabela: Zmieniona deklaracja Akt prawny zmieniający AKC-U - Deklaracja uproszczona dla .W 2012 roku obowiązywać będą nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Opublikowane 27 grudnia rozporządzenie Ministra Finansów określa wzory:Nowe wzory stosuje się począwszy od rozliczenia za miesiąc wrzesień 2003 r. Jednak do wyczerpania nakładu, nie dłużej niż za okres rozliczeniowy grudzień 2003 r., mogą być stosowane wzory deklaracji dla podatku akcyzowego, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy wprowadza wzór deklaracji podatkowej .Nowe deklaracje dla podatku akcyzowego. Formularze zostaną dostosowane do zmian w ustawie akcyzowej, które zakładają m.in. objęcie opodatkowaniem akcyzą również .Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 lutego 2018 r. Minister Finansów w drodze rozporządzenia, które weszło w życie 1 lutego 2018 roku, określił nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws. Obecnie projekty rozporządzeń dotyczące nowych wzorów tych formularzy znajdują się jeszcze w legislacji, a już wkrótce dostępne w fillUp.deklaracja akcyzowa nowe wzory deklaracji podatkowych nowy wzór deklaracji wyroby węglowe akcyza. wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy. W związku ze zmianami w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych, które mają zacząć obowiązywać od 1 listopada 2013 r., zaistniała konieczność dostosowania do tych zmian wzorów deklaracji podatkowych w zakresie akcyzy.Nowe wzory deklaracji AKC-U/A i AKC-U/S od 1 października 2017 r. Date: 28 września 2017 Author: LeftHand Programy 0 Komentarze Ministerstwo Finansów poinformowało o.obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym..Komentarze

Brak komentarzy.