Wzór upoważnienie do odbioru wyników badań rezonansu magnetycznego
Skłodowskiej-Curie 73, rejestracja telefoniczna: 56 658 44 77 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA TK/MR.miejscowość i data. Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne. W przypadku niektórych badań, zaleca się użycie kontrastu - o jego zastosowaniu decyduje wyłącznie lekarz radiolog prowadzący badanie. : …., PESEL:. imię nazwiskoAdam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466. Ponadto zamieszczamy wzór upoważnienia do odbioru wyników.Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek. W sytuacji gdy osoba trzecia okazuje upoważnienie do odbioru wyników badań należących do pełnoletniego pacjenta, pracownik medyczny. TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA - REZONANS MAGNETYCZNY 87-100 Toruń, ul. 6.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .Pesonel pracowni poinformuje o terminie odbioru wyników badania. wstrzymane zostają przyjęcia planowe na hospitalizację w trybie stacjonarnym w Oddziałach działających w strukturach Szpitala.W pracowniach TOMMA Diagnostyka Obrazowa wykonujemy rezonans magnetyczny głowy, brzucha, kręgosłupa, piersi, zatok, mózgu i inne. Nie wymagamy skierowania lekarskiego. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Rezonans magnetyczny wykonuje się również w przypadku urazów.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA.

W zależności od badanego obszaru cała procedura trwa od 15 do 60 minut. Ja, niżej podpisana/y. imię i nazwiskoPlatforma e-learningowa skierowana do osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych; Informacje ogólne. Odpłatność za dokumentacje medyczną - pobierz. Upoważnienie. Wyniki badań są przekazywane w formie opisu oraz płyty CD. Zgodnie z ustawą o .UPOWAśNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADANIA TK LUB MR Dane pacjenta:. Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ul. Pasteura 5 tel. Zgoda Pacjenta na badanie rezonansem magnetycznym.Dmog/0104. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .Dokumenty do pobrania dla pacjenta. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej - pobierz. Dane zostały podane przez Pacjenta wskazanego w tym upoważnieniu.Upoważnienie do odbioru kopii dokumentacji medycznej 1. Miejscowość i data:…………………………………………………………… 2.Odbiór wyników badań obrazowych (RTG, TK, MR, USG) odbywa się w rejestracji w holu głównym szpitala. Na życzenie pacjenta możliwe jest szybkie przesłanie wyników badania za pomocą poczty elektronicznej.Upoważniam do odebrania moich wyników badania TK/MR Pana/Panią:. Skierowanie na badania psychologiczne - kierowca zawodowy.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a.

Odbiór badań możliwy jest także przez osobę upoważnioną przez pacjenta. Jeśli chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań , pobierz i wypełnij odpowiedni. :071 784 26 66 UPOWAśNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADANIA TK LUB MRMusisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta między 16-18 rokiem życia. Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia. Cennik badań komercyjnych; Regulamin dostępu do sieci WiFi; Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań; Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi; Przetargi; Oferty pracy; KontaktNiniejszy regulamin ma na celu ustalenie jednolitych zasad udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz przedstawicielom ustawowym pacjentów, a także organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.Ja, niżej podpisany/a/ upoważniam Pana/ią/. legitymującego/ą/ się dowodem osobistym: seria. numer:. do odbioru decyzji administracyjnej o wpisie .Ankieta do badania rezonansu magnetycznego Ankieta dotycząca badań ortopedycznych Ankieta do badania mammograficznego Skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego Upoważnienie do odbioru wyników badania .Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia.

Upoważnienie do odbioru wyników badań - wzór.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz. Badanie MR polega na oddziaływaniu polem magnetycznym na organizm.Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:. , adres .Odbiór wyników badań następnego dnia po pobraniu od godz. 10.00 do 14.35 gabinet nr 101 I piętro, a w godz. 14.35 - 18.00 w Rejestracji Przychodni (osobiście z dokumentem tożsamości lub z upoważnieniem - wzór upoważnienia do pobrania w zakładce Dla Pacjentów/Wnioski i dokumenty).UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Imię i nazwisko badanego pacjenta PESEL Upoważniam do odbioru mojego wyniku badań MR niżej wskazaną osobę Imię i nazwisko osoby upoważnionej Numer i seria dokumentu tożsamości osoby upoważnionej Data Czytelny podpis pacjenta Wynik badania MR odebrałem(am) w dniu: Data Czytelny podpis osoby. Oferujemy m.in. rezonans głowy, kręgosłupa, stawów, w tym kolana - ceny, a także pełna lista badań znajdują się w cenniku.Miejscowość, data:………………………………………………………. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yWzory dokumentów Skierowanie na badanie lekarskie. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwanieUpoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Upoważniam do odebrania mojego wyniku badania MR/TK, Rtg Pana/Panią. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Nie upoważniam kogokolwiek do uzyskania informacji o wykonanym badaniu/stanie mojego zdrowia Upoważniam do uzyskania informacji o moim badaniu diagnostycznym/stanie mojego zdrowia Pana/PaniąPrzed przeprowadzeniem badania zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety, zawierajacej informacje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia procedury badawczej. Pani/Pana dane będą przetwarzane do celów wydania wyników badań Pacjenta upoważniającego oraz do celów archiwalnych. W dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów od 12 marca 2020r. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej - pobierz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt