Wzór wypełnienia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

wzór wypełnienia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.pdf

Formularz oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego - zawiera wskazówki, do których wypełniający powinien się zastosować. Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Przejdź do menu głównego; Przejdź do treści; Przejdź do wyszukiwarki; Mapa strony; Instytut. System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Komunikaty Biura Lustracyjnego; Katalogi Biura Lustracyjnego; Kontakty; Upamiętnianie.Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławFormularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Jak tłumaczy, na adres domowy każdego z pracowników wysłane zostanie listem poleconym zawiadomienie o obowiązku lustracji i wzór oświadczenia lustracyjnego. Wzory obu formularzy umieszczono poniżej, w informacjach dodatkowych. Aktualności; Dla mediów. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy, z zastrzeżeniem art. 11 złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w niektórych służbach, ust.5. 3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.Załącznik nr 2 „Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r." WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO1.

- Uczelnia jest legalistyczna i działa zgodnie z prawem - mówi rzecznik Biskup.

ja .syn*/córka*. nr pesel.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych do- kumentów (Dz. z 2007 r.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć tylko informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) więcej; Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) więcej; Mapa serwisu. W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOOpis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art.

7 ust.

1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019 r. 430) złożyłem*/ złożyłam*świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. - Będzie też informacja o skutkach - Wzór oświadczenia lustracyjnego - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia .(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 .Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a. 1388)informacja o zŁoŻeniu oŚwiadczenia lustracyjnego. Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 7 ust. Lustracja; Oświadczenia; Oświadczenia. Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się każdorazowo w przypadku wyrażenia zgody na ponowne kandydowanie lub objęcie funkcji publicznej. ) złożyłem / złożyłam(imię i nazwisko) (imię ojca) (PESEL) informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art.

7 ust.

Komunikaty;informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .Biuro Lustracyjne przypomina też, że oświadczenia lustracyjne lub informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydatów mogą być składane wyłącznie do właściwych komisji .18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o. dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. Instytut Pamięci Narodowej. z 2017 r. 2186)WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Monika Created Date: 2/8/2016 12:24:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOinformację otrzymał senat akademii. 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z. prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z. dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji oSystem informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenia lustracyjne, zgodnie z art. 7 ust 5 Ustawy Lustracyjnej, przekazywane są niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, celem zbadania ich zgodności z prawdą.Biuletyn Informacji Publicznej; English version; Facebook; Youtube; Pokaż menu. Ile muszę .V. Jak wypełnić dokumenty? 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019Złożenie oświadczenia niezgodnego z wzorem będzie prawdopodobnie traktowane jako niewykonanie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, ust. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Ubiegając się o objęcie funkcji publicznej kandydat, który wcześniej złożył „oświadczenie lustracyjne" składa jedynie „informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego„, której wzór stanowi załącznik do ustawy lustracyjnej. Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2020 05:46..Komentarze

Brak komentarzy.