Wzór podania do liceum ogólnokształcącego

wzór podania do liceum ogólnokształcącego.pdf

Zwracam się z prośbą o ustalenie terminu egzaminu poprawkowego.. Z powa<aniem Marcin Mazurek Załączniki: 1. ;yciorys.. Komisja rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego w Ośrodku odbędzie się 22 sierpnia 2019 r. godz. 10.00.. Do podania należy dołączyć kserokopię egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum.. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 4-letniego LO w.WZÓR PODANIA O PRZYJĘCIE DO XXIV LO imZapisując się na wybrany kierunek w Zespole Szkół ZDZ w Kielcach należy wypełnić podanie, a następnie złożyć je w sekretariacie szkół - pokój 210.. Racławickie 26 20-043 Lublin Zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie mojego podania do klasy o profilu biol-chem (1e).nale<eć do działającego w V Liceum Ogólnokształcącym klubu lekkoatletycznego, o którego osiągnięciach wiele słyszałem.. Szkoły dla młodzieży: Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Technikum Zawodowego (pdf)Musze tylko zanieść papiery ze starej szkoły (normalne) ale też podanie o przyjęcie mnie do drugiej klasy… i problem w tym, że nie wiem jak te podanie napisać, w sensie co tam napisać 😛 Dopiero jak wyszedłem ze szkoły i kilkaset metrów później przyszło m i do głowy, że może mieć sekretarka wzór, ale już mi sie wracać .DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im..

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Szkoły dla młodzieży: Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Technikum Zawodowego (pdf)Na tym rekrutacja się kończy.W terminie od 30 kwietnia kandydat do liceum składa podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wzór podania do pobrania na stronie internetowej lub Uwagi.. Przyroda to moja pasja.podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (gotowy druk wypełnia się na miejscu w sekretariacie lub do pobrania z naszej strony) kserokopia dokumentu tożsamości ( wykonujemy na miejscu), zdjęcia legitymacyjne - 2 szt. świadectwo lub indeks z innej szkoły średniej.. Paderewskiego ul. Krakowska 17a 61-889 Poznań PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematycznym, matematyczno .Jan Kowalski Mirzec, dn. 26.05.2008r.. Title: WZÓR PODANIA O PRZYJĘCIE DO XXIV LO im Author: student001a Last modified by: Nauczyciel Created Date: 7 .Wzory podania do naszego Liceum Ogólnokształcącego, jako szkoły ponadgimnazjalnej, czyli liceum 3-letniego: - w postaci dokumentu pdf - w postaci dokumentu doc. oraz.. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.. Dlatego podanie o przyjęcie do liceum .Zapisując się na wybrany kierunek w Zespole Szkół ZDZ w Kielcach należy wypełnić podanie, a następnie złożyć je w sekretariacie szkół - pokój 210..

(wzory dokumentów .Mam napisać życiorys do podania do liceum jak go napisać?.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szkoły: świadectwo szkolne, podanie, dwa aktualne zdjęcia.. w Będzinie.. Gotowe wzory podań znajdują się w sekretariacie zso Nr 1 i na stronie internetowej szkoły www.. Imię i nazwisko Będzin ( data ) Adres.. wzór podania do liceum dla absolwentów gimnazjum wzór podania do liceum dla absolwentów szkoły podstawowej.. II Liceum Ogólnokształcącego.. 9wiadectwo ukończenia gimnazjum.. z ( przedmiot ).. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum.xxx e-mail: [email protected] Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im.. Grójecka 93.. Mama starszą siostrę/ brata, która uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego Naukę rozpoczęłam w 2002 roku w Szkole Podstawowej w gdzieś tam.. Poznań, dnia 30 kwietnia 2018 r Katarzyna Nowak os. Stefana Batorego nr domu / nr mieszkania 60- 687 Poznań tel.. Aktywnie brałam udział w życiu szkoły(byłam np. przewodniczącą klasy, a w .Wzór podania do Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I Stopnia - SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA - pobierz.. Adres umieszcza si ę po prawej stronie naszego podania z zachowaniem wyrównania akapitu do lewejWzór podania o egzamin poprawkowy..

2016/2017 do klasy pierwszej o profilu muzyczno-tea.Wzór podania.

Szkoły dla młodzieży: Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Technikum Zawodowego (pdf)Do Komisji Rekrutacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im.. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO SZKOŁYZamość, 26 czerwca 2016 r.Agnieszka Krawczyk ul. Kwiatowa 10 22-400 Zamość Sz. Janina Nowak Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im.. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie Uprzejmie proszę o przyjęcie do oddziałów według listy preferencji:Wzory dokumentów do pobrania dla kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie na rok szkolny 2019/2020.. Szanowny Pan Robert Grudziński Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im.Imię Nazwisko PESEL Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do V Liceum Ogólnokształcącego im.. Wzór podania można znaleźć na stronie szkoły w dziale dla ucznia.Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.. Liceum Ogólnokształcącego.. domowy: (061) xxxxxxx e - mail: [email protected] Dyrekcja VI Liceum Ogólnokształcącego im.. Nie szukaj dłużej informacji na temat podanie do liceum o zmianie klasy wzor, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny.. Tadeusza Kościuszki 27-200 Starachowice Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematyczno ?.

Pl.górnym rogu naszego podania Komentarz: Nadawca podania - umieszczony poni Ŝej daty.

Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowow związku ze złożonym przeze mnie podaniem o przyjęcie w bieżącym roku szkolnym do klasy drugiej o profilu biologiczno-chemicznym pragnę przedstawić swoje zainteresowania, które, mam nadzieję, skłonią Pana do włączenia mnie w poczet uczniów Liceum.. * zwró ć uwag ę na mał ą liter ę przy skrócie ul. Komentarz: Do napisania adresu odbiorcy najlepiej wykorzysta ć Pole tekstowe (Wstaw - Pole testowe).. Oferta edukacyjna zobacz.. Marii Konopnickiej w Krakowie PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2007/2008 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.Wzór podania do liceum ogólnokształcącego z rozszerzeniem humanistycznym Wzór podania do liceum ogólnokształcącego z rozszerzeniem matematyczno-geograficznym Wzór podania do liceum ogólnokształcącego z rozszerzeniem biologiczno - chemicznympodanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego;.. informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im.XXI Liceum Ogólnokształcącego.. Mikołaja Kopernika w Zamościu Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szk.. domowy: 041-2713-xxx Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im.. Wzór podania do Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I Stopnia - SZKOŁA.Wzór podania do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - pobierzPorada prawna na temat podanie do liceum o zmianie klasy wzor.. Wzór podania do liceum: 48128 Pobierz w formacie DOC. 38544WZÓR PODANIA Każdy z nas przynajmniej kilka razy musiał napisać podanie i wie, że ta umiejętność przydaje się w naszym życiu dość często.. Stanisława Staszica w Lublinie Al.. wzory podania do naszego Liceum Ogólnokształcącego, jako szkoły ponadpodstawowej, czyli liceum 4-letniego - w postaci dokumentu pdf - w postaci dokumentu docLiceum Ogólnokształcące ul. Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Na podbudowie: SZKOŁY PODSTAWOWEJ GIMNAZJUM I. wykaz konkursów dających dodatkowe punkty ( Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3)Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im..Komentarze

Brak komentarzy.