Przykładowe uzasadnienie wniosku o medal ken
6.Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe, Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie BRĄZOWEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.. Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku, pod względem formalnym i merytorycznym ponosi sporządzający wniosek.. a) imię i nazwisko.. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.W polu nr 17 należy wpisać inne posiadane wyróżnienia i odznaki np. medale KEN, Krzyże Zasługi dla ZHP „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" (KRK) należy wypełnić w punktach od 1 do 10.. 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu .. W uzasadnieniu wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej" należy podać szczegółową charakterystykę działalności kandydata przyczyniającej się do propagowania polskiej kultury i sztuki w danym kraju.Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września.. a)imię i nazwisko.. 9.Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania .. "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" Dane ogólne..

Przykładowe uzasadnienie wniosku na Medal KEN - wzór II 6.

Medal Komisji Edukacji Narodowej może być nadawany pośmiertnie.. Formularze do pobrania:Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do Medalu KEN podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. .. która działa w imieniu związku zawodowego).. Jak uzasadnić że osoba przewidziana do odznaczenia jest tą właściwą?Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu KEN - Nagrody i odznaczenia .. „wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej" i zaznaczone zostały kolorem niebieskim; .. Wszystkie składane wnioski o Medal Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycielipowinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej.WNIOSEK O ORDERY LUB ODZNA CZENIA PAŃSTWOWE ze wskazówkami Pobierz 21.40 KB; JAK POWINIEN BYĆ PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANY WNIOSEK O ORDERY LUB ODZNA CZENIA PAŃSTWOWE Pobierz 27.50 KB; Wzór nr 3 - Formularz wniosku o nadanie odznaczenia resortowego -Medal KEN Pobierz 33.00 KBWniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę .. Dane ogólne.. Pole nr 11 oraz 12.1 proszę pozostawić w niezmienionym stanie.. Ordery i odznaczenia państwowe stanowią najwyższe wyróżnienie w Rzeczypospolitej Polskiej, ich wysoka ranga obliguje wszystkie organy składające wnioski o ich nadanie do szczególnej dbałości o jakość i rzetelność zawieranych w nich informacji.Tekst uzasadnienia mieści się w całości w poz.8 Uzasadnienie nadania Medalu..

Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe.

Wniosek o nadanie odznaczenia dla zbiorowości (dla OSP, instytucji itp.) (Medal im.. B.Chomicza, Złoty Znak Związku, Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" Nowe druki wniosków .. Terminarz składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych!. Komisja Edukacji Narodowej wyróżniła nauczycieli: Panią Beatę Lis - Nagrodą Kuratora Oświaty oraz Pana Lecha Paradowskiego - Medalem Komisji Edukacji Narodowej.WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1.. Data: 2017-01-25, rozmiar: 36 KB.. Uzasadnienie nadania Medalu.. Terminarz składania wniosków o nadanie Medal KEN i Nagrody MEN i DKO.. z 2000 r.Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl.. Terminarz.. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r. Rzeszów, dnia 30 września 2008 r. JAK SPORZĄDZIĆ.. B.Chomicza, Złoty Znak Związku, Medal "Za zasługi dla pożarnictwa) .W przypadku składania wniosku o nadanie medalu dla dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej nie jest wymagana.. We wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę na początku uzasadnienia należy podać .Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku..

Nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzasadnieniem.

Celem prezydenckiego projektu jest ustanowienie nowego odznaczenia - Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, którego nadanie stanowić będzie formę wyróżnienia osób .INFORMACJA CO POWINNO ZAWIERAĆ UZASADNIENIE WNIOSKU O ODZNACZENIE PAŃSTWOWE.. 8.Uzasadnienie nadania Medalu.. 9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania .Pod uzasadnieniem należy zamieścić podpis i pieczątkę imienną sporządzającego wniosek.. NARODOWEJ.. Kilka dni temu otrzymał z resortu, podpisane przez ministra Macierewicza, uzasadnienie wniosku o nadanie medalu Misiewiczowi.. Opracował: Stanisław Kłak.. Lekarz bez kolejki Działacze opozycji i osoby represjonowane będą mogły, zgodnie z ustawą, korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej np. w szpitalach.. W uzasadnieniu wniosku, w pierwszym zdaniu należy podać ogólny staż pracy zawodowej .Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.. Udostępnił je naszemu portalowi.WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1.Dane ogólne.. Wniosek KRS musi pozostać w pliku otwartym (bez podpisu).WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1..

Do wniosku o Medal KEN proszę nie załączać druku „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".

b) imiona rodziców .. Uzasadnienie nadania Medalu.. !Medal za Długoletnia Służbę jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa osobom, które wyróżniają się spośród grona współpracowników o podobnym stażu pracy.. Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.okolicznościach pomoc mogą dostać też osoby o wyższych dochodach - wniosek trzeba odpowiednio uzasadnić.. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres .1. wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania, 2. wniosek o nadanie Medalu osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, 3. wprowadzono nowy wzór wniosku o nadanie Medalu.Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.. Wiadomo,że sprawa jest indywidualna dla każdego , ale jakich reguł należy przestrzegać aby wniosek był wypełniony poprawnie pod względem merytorycznym.. Formularz wniosku o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wykaz "Gwiazda" Wzór notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów.Wniosek o nadanie odznaczenia ZOSP RP dla członków OSP, osób zasłużonych, itp. (Medal im.. Uzasadnienie nadania Medalu Dr inż. Katarzyna Jagodzińska pracuje jako nauczyciel akademicki od 01.10.2004r i specjalizuje się w .. WNIOSEK.. Materiał pomocniczy dlaDo wniosku o nadanie Medalu wymagane jest dołączenie oświadczenia kandydata do Medalu zawierającego: - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin, - zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ( link - odznaczenia państwowe i .Czy ktoś może przedstawić jak powinno wyglądać poprawne uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenia i medalu?. Będą też miały prawo do korzystaniajak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie na studia podyplomowe - jestem osobą poszukującą .. Kto dostanie Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości?. Załączniki: Wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia Dane ogólne a) imię i nazwisko .. Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie".. Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia 7 .. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.Dwa dni po nadaniu rzecznikowi odznaczenia, wystąpił do MON o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie.. 9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania .. Wniosek o nadanie .Medal za Długoletnią Służbę przyznaje się w .. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (w dwóch egzemplarzach) należy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt