Wzór upoważnienia do odbioru badań krwi
, adres .Upoważnienie do odbioru wyników badań Upoważniam Panią/Pana _____ imię i nazwisko upoważnionego 1 pkt.. Zapoznaj się z instrukcjami przygotowań do różnych badań.. upoważniam Pana/Panią .. Upoważnienie do odbioru wyników.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .UPOWAŻNIENIE DO ODBIOU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisana/y ., PESEL.. Pobierz upoważnienie ODTWynik badania może być odebrany osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK.. Zlecenie na badanie EarlyCDT-Lung.Miejscowość, data:……………………………………………………….. legitymująca/yZgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyniki badań wydawane są wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i po przedstawieniu dowodu tożsamości.. Pobierz upoważnienie PDF.. Upoważnienie może się więc ograniczać się tylko do wydania podmiotowi upoważnionemu wyników badań lub kopii dokumentacji medycznej i może mieć charakter jednorazowy.analiza jego tematy (wzór upoważnienia do odbioru wyników badań, upoważnienie do odbioru wyników badań wzór, upoważnienie do odebrania wyników badań) i głównych konkurentów (lomzynska.com.pl, ikar.bydgoszcz.pl, cmradzymin.pl)..

Upoważnienie do odbioru wyników.

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!f/qp-do-1/01/(09) upowaŻnienie do odbioru wynikÓw badaŃ: przy odbiorze wynikÓw naleŻy okazaĆ dokument toŻsamoŚci osoby upowaŻnionejAdam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. 2006 r.Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .Należy wypełnić cały formularz Upoważnienia do wydania wyniku badania (do pobrania na miejscu w Formmed lub wydrukowania ze strony Osoba odbierająca badanie musi okazać: upoważnienie odbioru badań oraz swój dokument tożsamości.Wyniki wydawane na życzenie krwiodawcy można odebrać osobiście lub wydawane są upoważnionej osobie od poniedziałku do piątku w siedzibie RCKiK w Olsztynie lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w wybranym Terenowym Oddziale..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

(Wzór oświadczenia przedstawia załącznik).. Gdy chcemy upoważnić daną osobę oraz wydać jej pozwolenie do działania w naszym imieniu w określonym obszarze, jak również do wykonywania w nim jasno określonych czynności, konieczne będzie spisanie odpowiedniego upoważnienia w formie pisemnej.Strona główna Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania Pliki z formularzami umieszczone na stronach Vitalabo Laboratoria medyczne, zapisane są w formacie PDF, które otworzyć można za pomocą dowolnego czytnika plików PDF.W praktyce upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej najczęściej ma formę pisemną.. Laboratoria medyczne.. Zasady pobierania krwi.. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y.. W trosce o komfort korzystania z naszych usług zamieszczamy wzór upoważnienia do odbioru wyników badań laboratoryjnych.Wszelkie prawa zastrzeżone.. Upoważnienie.. Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust..

Wzór upoważnienia do odbioru wyników do pobrania i wydruku poniżej.

imię nazwiskoDmog/0104.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. 2006 r.UPOWA ŻNIENIE DO OBECNO ŚCI INNEJ NI Ż RODZIC OSOBY PRZY BADANIACH MAŁOLETNIEGO Zgoda przedstawiciela ustawowego pacjenta małoletniego na skorzystanie z badań lub innych świadczeń medycznych w obecności opiekuna faktycznego małoletniego oraz na udzielenie informacji o stanie zdrowia małoletniego.Wszelkie prawa zastrzeżone.. Wzór pisemnego upoważnienia- poniżej: Upoważnienie do odbioru wyników badań dla krwiodawcówUpoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa, Kodeks postępowania karnego, Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach, Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271), Kodeks spółek handlowych (388-458), Kodeks karny wykonawczy Cz. III, Jakie prawa ma pacjent?, Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277 .Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.. Czym jest upoważnienie?. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb Wyszukiwaniemiejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA HIST-PAT Dane pacjenta: Imię Nazwisko..

Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt