Wzór podania o duplikat świadectwa ukończenia szkoły
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty w Łodzi NBP O/Okręgowy w ŁodziW przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), roku ukończenia szkoły / klasy.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz Proszę o informację jak ma wyglądać wzór odpisu świadectwa ukończenia szkoły.Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. Nie znalazłeś odpowiedzi?. Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje.Zasadą jest, że duplikat podpisuje ta sama osoba, która podpisała świadectwo.. Załączniki: Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu mistrza/świadectwa robotnika; Wzór wniosku o wydanie świadectwa szkolnegoWniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu.. 3.· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum ..

... jak napisać podanie o duplikat świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej?

Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia szkoły licealnej Prośbę motywuję tym, iż zgubiłam oryginał.. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy.. .UWAGA Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r (Dz. U. Nr 97 poz. 624 z późn.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.jak napisać podanie o odpis świadectwa szkoły która już nieistnieje?. Czytając wcześniejsze wypowiedzi na forum, znalazłam wzór takiego świadectwa.. W archiwum jest tylko dziennik z tego roku.jak napisać podanie o duplikat świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej?. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.. Koszt wydania duplikatu świadectwa : 26 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: 1) rodzaju świadectwa (ukończenie szkoły / promocyjne), 2) roku ukończenia szkoły / klasy.. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny..

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.

Zapytaj prawnika online.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. 1 pkt.. zm.) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.Za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.. [doc] wniosek o duplikat [pdf] upoważnienie duplikat; Ile należy zapłacić?. Niestety- nie znalazłam z tych lat arkuszy ocen.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A. I Oddział Włocławek 25 1020 5170 0000 1602 0005 4726 W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska, opłata za duplikat świadectwa - ułatwi to identyfikację wpłat.Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m.. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego stanowi załącznik nr 4 do procedury.. Aby otrzymać duplikat ww .Pytanie: Jakie elementy powinny znaleźć się w duplikacie świadectwa ukończenia szkoły.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.(proszę wskazać co stało się z oryginałem świadectwa ) Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego 1 , odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.Bydgoszcz Dnia 14.03.06 Natalia Jasińska ul.Podgórna 31/2 85-158 Bydgoszcz Dyrekcja Gimnazjum nr 22 ul.Dąbrowskiego 8 w Bydgoszczy PODANIE Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia gimnazjum..

Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.

Do Wniosku załączam dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.. Moje pytanie -czy duplikat pisze się na zwykłej kartce wpisując wszystko to, co na danym świadectwie się znajduję?Wracam do wątku sprzed dwóch lat, bo mam problem.Absolwentka szkoły podstawowej z 1964 !. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2 05-091 Ząbki Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa .. ( ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy) wydanego przez .. (nazwa szkoły)Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków, pokój 310 (III piętro).. Wzory druków; Podanie o duplikat legitymacji; Podziel się: Wyślij email do znajomego; Facebook; Google+; Zespół Szkół Energetycznych Technikum nr 13 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10. ul. Mikołaja Reja 25 80-870 Gdańsk (58) 762-28-25 (58 .. 3 przywołanego w pkt.. W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez szkołę pod nazwą obecnieWzory druków; Duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej; Pedagog szkolny; Matura 2020; .. roku zwróciła się do mnie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.. Mam nadzieje, że moja prośba zostanie .W przypadku utraty oryginału świadectwa, należy wydać duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa..

... jak napisać podanie o odpis świadectwa szkoły która już nieistnieje?

W wielu sytuacjach jest to jednak niemożliwe.. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 .Podanie o wydanie odpisu swiadectwa ukonczenia liceum .. (048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.. Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje.druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170 ze zm.).. Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty.. Wzór pisma do związku zawodowego w sprawie konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy .Mam wystawić duplikat świadectwa z roku 1986 r-ukończenie szkoły podstawowej.. W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/dojrzałości), rok ukończenia szkoły.świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.. Prośbę motywuję tym, iż zgóbiłam oryginal.Dokument ten może być potrzebny przy przyjęciu mnie do szkoły ponadgimnazjalnej.. Pozostało jeszcze 96 % treści.. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu na bieżącym wzorze.W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: - rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/klasy), - rok ukończenia szkoły/klasy.1.W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat - załącznik nr 2 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej - oraz określeniem:1.. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Duplikat odbiorę osobiście / odbierze osoba upoważniona na piśmie / proszę przesłać na wskazanydowodem osobistym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt