Upoważnienie do odbioru wyników badań krwi wzór
: …., PESEL:. imię nazwiskoDmog/0104. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .Miejscowość, data:………………………………………………………. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań. W sytuacji gdy osoba trzecia okazuje upoważnienie do odbioru wyników badań należących do .Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyniki badań wydawane są wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i po przedstawieniu dowodu tożsamości. Zapoznaj się z instrukcjami przygotowań do różnych badań. Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę.Wyniki wydawane na życzenie krwiodawcy można odebrać osobiście lub wydawane są upoważnionej osobie od poniedziałku do piątku w siedzibie RCKiK w Olsztynie lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w wybranym Terenowym Oddziale. Pobierz upoważnienie ODTmiejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .F/QP-DO-1/01/(09) UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ: PRZY ODBIORZE WYNIKÓW NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI OSOBY UPOWAŻNIONEJ. Ulotki o badaniach. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

W sytuacji gdy osoba trzecia okazuje upoważnienie do odbioru wyników badań należących do .Imię i nazwisko.

Pobierz upoważnienie PDF. Data i podpis pacjenta. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK. Wyniki badań są przekazywane w formie opisu oraz płyty CD. .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA HIST-PAT Dane pacjenta: Imię Nazwisko. upoważniam Pana/Panią .Imię i Nazwisko osoby wykonującej badanie. PESEL osoby wykonującej badanie UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃczytelny podpis osoby dokonującej upoważnienia podpis i pieczątka lekarza kierującego na badanie* *dotyczy wyników badania „Diagnostyka molekularna raka płuca"Ja, niżej podpisany/a/ upoważniam Pana/ią/. legitymującego/ą/ się dowodem osobistym: seria. numer:. do odbioru decyzji administracyjnej o wpisie .Maturzyści Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa. Poznaj szczegółowo proces badania krwi. Upoważnienie do odbioru wyników. DO POBRANIA - Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań. Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .Adam Kowalski ul.

Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os.

ACU 643466. 2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb; 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb; WyszukiwanieUpoważnienie do odbioru wyników. Na życzenie pacjenta możliwe jest szybkie przesłanie wyników badania za pomocą poczty elektronicznej.Strona główna Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania Pliki z formularzami umieszczone na stronach Vitalabo Laboratoria medyczne, zapisane są w formacie PDF, które otworzyć można za pomocą dowolnego czytnika plików PDF.Pacjent ma prawo do wskazania dowolnej liczby osób upoważnionych do odbioru dokumentacji medycznej, w tym wyników badań laboratoryjnych, ale to upoważnienie powinno zostać sporządzone w .Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek. Jeśli chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań , pobierz i wypełnij odpowiedni. Ulotki pakiety.Pesonel pracowni poinformuje o terminie odbioru wyników badania. Jeśli chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań , pobierz i wypełnij odpowiedni. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.

Stwierdzam przyjęcie upoważnienia w dniu (podpis pracownika Zakładu Radiologii ZOZ MSWiA w Łodzi)Jak.

do odbioru dokumentacji medycznej dotyczącej mojej osoby. Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia. Upoważnienie do odbioru wyników badań. Upoważnienie do odbioru wyników badań. Pani/Pana dane będą przetwarzane do celów wydania wyników badań Pacjenta upoważniającego oraz do celów archiwalnych. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .Upoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Imię i nazwisko pacjenta. Odbiór świadectw maturalnych w III LO: 03.07.2018r., godz. 12.00. Upoważnienie. Wzór upoważnienia do odbioru wyników do pobrania i wydruku poniżej. Odbiór badań możliwy jest także przez osobę upoważnioną przez pacjenta. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a. Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia. Zlecenie na badanie EarlyCDT-Lung. Załączone pliki. Dane zostały podane przez Pacjenta wskazanego w tym upoważnieniu.Upoważnienie do odbioru wyników badań Upoważniam Panią/Pana _____ imię i nazwisko upoważnionego legitymującą/-ego się dokumentem tożsamości _____ _____ rodzaj i numer dokumentu tożsamości do odbioru wyników badań _____ imię i nazwisko osoby badanej w siedzibie Zleceniobiorcy. Zasady pobierania krwi. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia. Wzór pisemnego upoważnienia- poniżej: Upoważnienie do odbioru wyników badań dla krwiodawcówanaliza jego tematy (wzór upoważnienia do odbioru wyników badań, upoważnienie do odbioru wyników badań wzór, upoważnienie do odebrania wyników badań) i głównych konkurentów (lomzynska.com.pl, ikar.bydgoszcz.pl, cmradzymin.pl) Ulotki. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yUPOWAŻNIENIE Upoważniam……………………………………………………………. /Imię nazwisko osoby upoważnionej/ PESEL .Przedstawiamy druki, które sa dostępne do pobrania dla Pacjentów. Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia..Komentarze

Brak komentarzy.