Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wzór
W zależności od uczelni, możliwe że będzie konieczne dołączenie płyty CD ze zdjęciem.Wydanie legitymacji w takim przypadku nie jest też traktowane jako wydanie duplikatu.. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Ponieważ od 1 września br. obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej (księga "tradycyjna") Wniosek o wydanie opinii (przez inspektora sanitarnego) Wniosek o wydanie opinii (zapewnienie o warunkach obrotu dla środków odurzających) Wniosek o wydanie paszportu: Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę: Wniosek o wydanie zarządzenia odnośnie ochrony majątku osoby .do PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. 3Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego Adres zamieszkania:Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej: 1.. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu na bieżącym wzorze.Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania.4..

Dotyczy: podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Karty rowerowe - duplikaty 1.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.Samorządowa Szkoła Muzyczna II st. ul. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Proszę o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia:Wzór wniosku o wydanie duplikatów W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego czy też karty rowerowej rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Nr konta Szkoły Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach, ul.. Wraz z wniesieniem podania niezbędne będzie uregulowanie opłaty za duplikat legitymacji..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska, opłata za duplikat świadectwa - ułatwi to .. § 22 i § 26 rozporządzenia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw.. Do wniosku należy .Podanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej.. 83 8619 0006 0060 0632 0090 0001Wzór podania o wydanie legitymacji : podanie o wydanie legitymacji Konto, na które należy wpłacać pieniądze na legitymację szkolną - konto za duplikat legitymacji szkolnej Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa : wzór podania o duplikat świadectwa Zgoda rodziców na udział ucznia w konkursach i zawodach sportowych - Zgoda rodzicówW przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu- 9 zł.I.. Informacja szkoły o opłacie za duplikat legitymacji : Duplikat legitymacji - opłata skarbowa 9,00..

Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.

J.A. Komeńskiego w Lesznie WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJIZłożyć podanie o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej (WZÓR DRUKU DO POBRANIA), do którego należy dołączyć: podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres) potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 9 zł .. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie.Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa .. lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat - załącznik nr 2 do pobrania w .się o duplikat.. Oryginał legitymacji szkolnej uległ .. (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia).. Szkolna 3,32-005 Niepołomice.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz .Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury..

Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury.

2.Warto w ramach działań wychowawczych, kształtując postawę szacunku dla dokumentów potwierdzających tożsamość, wspominać o fakcie ponoszonych przez Rodziców kosztów, które są zawiązane z wydaniem duplikatu legitymacji szkolnej.. Wzór zgody na samodzielne powroty z wyjść szkolnych; Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej; copyright by Prywatne Gimnazjum nr 7 w Krakowie.Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej W związku z uszkodzeniem, zagubieniem, kradzieżą, zmianą adresu zameldowania, zmianą nazwiska*, proszę o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej.. Dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem.. 14.Znaleziono 26 interesujących stron dla frazy duplikat umowy w serwisie Money.pl.. 0 strona wyników dla zapytania duplikat umowyZałącznik Nr 3 do procedur wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych (.). w Zespole Szkół Ekonomicznych im.. Praktyka szkolna pokazuje, że Uczniowie, którzy przychodzą do sekretariatu szkoły po duplikat .II.. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w .Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejOpłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawyWzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt