Wzór podania do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym
Złożył zeznania dwóch świadków potwierdzające , że pracował w tym gospodarstwie oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy, że jego rodzice prowadzili .Pracę w gospodarstwie rolnym wlicza się do ogólnego stażu pracy, od którego zależą liczne uprawnienia pracownicze.. przez: jdenk | 2010.11.27 17:39:2 Czy mogę zaliczyć do zakładowego stażu pracy (nabywając jednocześnie uprawnienia do nagrody jubileuszowej) okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców o pow. 5,5 ha od ukończenia 16 roku życia (.). czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)Zasady wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U.. Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie: • od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r - 0,2 ha, • od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. - 0,5 haOtrzymałam od nauczyciela mojej szkoły podanie o zaliczeniu do stażu pracy okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.. Zależy mi aby w końcu uregulować tą kwestię, jednak moja kadrowa stwierdziła, że takie coś można zaliczyć tylko w ZUSie w kontekście emerytury, a w naszej pracy (która przecież jest budżetówką) to się nie liczy i nie będzie przysługiwał mi z tego .Muj wujek ma 69 lat.Jest na emeryturze ale z 20 letnim starzem pracy.Nie dawno dowiedział sie,że praca,która kiedyś wykonywał jest zaliczana do prac w warunkach szkodliwych (a była to praca w hłodni w tem minusowj oraz załadunek i rozładunek towaru ważącego po 70 kilo i nieraz i więcej)Praca w gospodarstwie a staż pracy Pytanie Użytkowania..

Porada prawna na temat wzor wniosku o zaliczenie pracy a gospodarstwie rolnym rodzicow.

Zarobione pieniądze nie stanowią zatem dla zleceniobiorcy przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a przychody z innych źródeł, co istotnie wpływa na sposób ich .Urodzilam sie 1981roku, nie przejelam gospodarstwa a pracowalam w latach 1996- 2007.. Do podania dołączył kserokopie oświadczenia wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów potwierdzających okres pracy wspólnie z rodzicami.Jeżeli zapisano w nich, że do stażu, wlicza się także okresy zatrudnienia w innych zakładach, wówczas nasz pracodawca musi uwzględnić również naszą pracę w rolnictwie..

1990 r. Nr 54, poz. 310).Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracy.

Praca w gospodarstwie rolnym może zostać zaliczona do zakładowego stażu pracy pod warunkiem, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy płacowe przewidują możliwość zaliczenia do pracowniczego stażu pracy okresów pracy u innych pracodawców.Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 .. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowodoliczenie pracy w rolnictwie do stażu pracy.. Zatrudniliśmy pracownika, który przedstawił nam na piśmie zeznania trzech osób złożone przed notariuszem, poświadczające, że w okresie od 1 stycznia 1965 r. do 31 grudnia 1971 r. wykonywał on pracę w gospodarstwie rolnym (pracownik miał wówczas ukończone 16 lat) o łącznej powierzchni 0,5 ha, prowadzonym .Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie (.). roku poprzedniego, lub 3) w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku doPraca w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika Zaliczenie do stażu pracowniczego czasu pracy przypadającego po 31 grudnia 1982 r., należy rozróżnić definicję domownika przypadającą do 31 grudnia 1990 r., jak i po tym okresie.Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego..

Do podania dołączył takie dokumenty jakie składa się do Zus celem doliczenia lat do emerytury.

Nauczyciel ur. w 1971 r. wykonywał pracę w gospodarstwie rolnym rodziców od 22 kwietnia 1987 r. do 31 sierpnia 1994 r. Urząd Gminy potwierdził okresy pracy.. Pracownik prowadził działy specjalne produkcji rolnej w obrębie miasta.. Nauczyciel nie był ubezpieczony z tytułu pracy w tym gospodarstwie.W przypadku rolnika (osoby fizycznej) zatrudniającego na podstawie umowy zlecenie do pracy w swoim gospodarstwie rolnym powyższe warunki nie są spełnione.. Jakie dokumenty powinna dostarczyć pracownica aby zaliczyć jej do stażu pracy pracę w gospodarstwie rolnym?Czy wystarczy zaświadczenie o opłacanych składkach w KRUS?Czy potrzebne są inne zaświadczenia i z jakich instytucji.Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.1990r., Nr 54, poz. 310), praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym może zostać wliczona do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.Jeżeli układ zbiorowy pracy, przepisy o wynagradzaniu lub inne przepisy szczególne zobowiązują pracodawcę do wypłacania nagród jubileuszowych, a także przewidują wliczanie do okresu pracy uprawniającego do tych nagród okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się niektóre okresy pracy w gospodarstwie rolnym..

czy powinien dostarczyć także dokument z krusu o opłaceniu składek?Nauczyciel złożył podanie o doliczenie lat pracy w gospodarstwie rolnym rodziców.

Jakie dokumenty oprócz aktu notarialnego musi dostarczyć?. 1 pkt 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.Kiedy należy zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.. Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy jest możliwe tylko w trzech przypadkach:.Gospodarstwo rolne zaliczone do stażu pracy - napisał w Obowiązki pracodawcy i pracownika: WitamPracownik chce aby do lat pracy doliczyć mu prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.. Swiadkowie byli pelnoletni.Pracowalam jako domownik w gospodarstwie rodzicow i zgodnie z ustawa o zaliczaniu pracy w gospodarstwie rolnym do stazu pracy z 1990r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt