Wzór podania o fundusz socjalny
Jedną z form prowadzonej działalności socjalnej jest udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.Dyrektor szpitala na początku roku nie podał służbom socjalnym informacji o dochodzie na członka rodziny, a podanie tej informacji jest na mocy regulaminu gospodarowania środkami socjalnymi niezbędne do korzystania z funduszu.. Jakiej pomocy socjalnej może udzielić Ci Twój pracodawca?. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. 0 strona wyników dla zapytania wniosek o przyznanie .Co to jest Fundusz Socjalny i kto ma obowiązek wprowadzenia go do firmy?. Najczęściej do regulaminu ZFŚS danej firmy jest dołączony jego wzór.. Kto może korzystać z ZFŚS?. Zwykle prośbę o zapomogę z ZFŚS - losową, socjalną albo zdrowotną - najlepiej przedstawić w formie pisemnej jako wniosek o zapomogę z ZFŚS.. Nie każdy pracodawca ma obowiązek tworzyć ZFŚS.. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania ze świadczeń socjalnychZałączniki do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Jak mozna dostac mieszkanie zajmowalam jeden pokój a teras wynajmuje mieszkanie .. wniosek o najem mieszkania socjalnego.Zgodnie z art. 8 ust.. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z .Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych obligatoryjnie tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: zfśs), bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników (art. 3 ust..

Oto przykładowy wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego.

O tym, jak go przygotować, przeczytasz w artykule.Pożyczka dla pracownika z Funduszu Świadczeń Socjalnych.. - napisał w Nieruchomości: witam bardzo prosze o pomoc juz niewiem co robic zeby miec normalne mieszkanie tułam sie po wynajmowanych i skacze z jednej rudery na kolejna mam wysoki czynsz mieszkanie jest jednoizbowe z ogromnym grzybem wilgocia na parterze mam chorego syna a urzednicy nie zwracaja na to uwagi juz niewiem co mam robic,prosze .Stypendium socjalne | Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów.. 1-2 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - dalej u.z.f.ś.s., przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.. Do podania należy dołączyć wszelkie .Wzór regulaminu zfśs WZÓR REGULAMINU zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. zm.) ,Celem tego funduszu jest wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników..

0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoPodanie o zapomogę.

Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (innego niż dopłata do wypoczynku) Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie dopłaty do .Oświadczenie o dochodach pracownika na cele ZFŚS.. Objaśnienia do oświadczenia: Oświadczenie o dochodach pracownicy składają do 15 marca każdego roku.ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.. Jednym z praw pracownika, określonych, zarówno w Kodeksie Pracy oraz regulaminie danego zakładu jest prawo do otrzymania zapomogi z Funduszu Socjalnego.. W podaniu powinny znaleźć się: dane pracownika, wnioskowana kwota zapomogi, opis powodów, dla których pracownik potrzebuje zapomogi..

2015. ul ...Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.

Załącznik Nr 1 - Tabela dopłat do różnych form wypoczynku - pobierz w formacie pdf: Załącznik Nr 2 - Tabela oprocentowania pożyczek - pobierz w formacie pdf: Załącznik Nr 3 - Tabela maksymalnych wysokości zapomóg zwykłych i losowych - pobierz w formacie pdfJak napisać podanie o zapomog .. który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych .. wzory pism z komentarzem .Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego - Wzór.. jak napisać podanie o zapomogę z funduszu socjalnego wzór?Ustawa o ZFŚS nakłada na pracodawcę obowiązek podziału środków z funduszu w oparciu o kryteria socjalne.. Oznacza to, że wysokość wypłacanych świadczeń nie może być równa dla każdego pracownika, dlatego należy ustalić dochód pracownika dla celów ZFŚS.Podanie o zarejestrowanie znaku towarowego: .. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego: Wniosek o ustalenie zaliczki alimentacyjnej: Wniosek o ustanowienie kuratora celem ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw ..

Przeczytaj i dowiedz si więcej o Zakładowym Funduszu Świadczeń socjalnych!Nie istnieje jeden wzór podania o zapomogę z funduszu socjalnego.

Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.. Kategoria: Pisma: Data dodania: 12 maja 2016: Pobierz wzór DOC (25.50 KB) Liczba pobrań: 10280 PDF (39.09 KB) Liczba pobrań: 2547 Komentarze (3) 3 + 3 = ?. Jeśli go nie otrzymamy, możemy sami napisać podanie.Funduszem Świadczeń Socjalnych uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej (wzór) Imię i nazwisko: Jan Kowalski Data: 04.01.2016 r. Nr ewidencyjny pracownika, .. Jednak ci, którzy nie są do tego zobligowani, powinni przygotować specjalny dokument, którym jest informacja o nietworzeniu ZFŚS.. Przykładowe podanie o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Anna Kowalska Wrocław, 02.. W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku o pomoc w niedostatku życiowym załączam rozliczenie roczne z urzędem skarbowym, za rok poprzedni, .Strona 16 z 23 - Jak napisac podanie o mieszkanie?. Załącznik 2Dokładniejsze zasady dysponowania środkami z funduszu są sprecyzowane w ustawie z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).. Zdarza się .. Postanowienia ogólne.. Nr 55, poz. 234 z późn.. 2 ustawy o zfśs).Oznacza to, że nie mogą oni zrezygnować z tworzenia tego funduszu.o przyznanie świadczenia z Funduszu Socjalnego Proszę o przyznanie mi świadczenia socjalnego z uwagi na następującą sytuację .. Podanie o podwyżkę - darmowy wzór z omówieniem ; Podwyższone koszty uzyskania przychodu - wzór z omówieniem .Regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, w każdym przedsiębiorstwie przewiduje jednak o wiele większy zakres pomocy pracownikowi niż wyżej wspomniane.. Wniosek o dotacja świadczeń socjalnych, składowy w trakcie trwania roku akademickiego do zniesienia rozpatrzony z powod momentuzeniem jeżeli nie zostały coraz rozdysponowane środki wzór podania o pożyczkę z funduszu socjalnego na wypłatę stypendiów i wręcz przeciwnie od miesiąca, w którym został złożony.Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, traci prawo do korzystania z Funduszu na okres 24 miesięcy od daty złożenia nieprawdziwego oświadczenia.. Obowiązujące przepisy nie regulują zasad rozdzielania środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na poszczególne cele ani zasad przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym osobom.jak napisać podanie o zapomogę do zakładowego funduszu socjalnego wzór?.Komentarze

Brak komentarzy.