Uchwała w sprawie wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała w sprawie wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. o samorządzie gminnym (Dz.U.UCHWAŁA NR LXXXVIII/2142/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. Małopolskiego 2020 r. 208 z 08.01.2020)Uchwała RMG z dnia 24.05.2018r. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.UCHWAŁA NR 233/XXIII/VI/2013 RADY GMINY LINIA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15MiastaustawyCzęstochowyz 8 marca 1990 r.UCHWAŁA NR XVIII/184/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Skarszewy. 2 pkt 15, art. 40 ust. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r.Uchwała Nr 52/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.

Tekst pierwotny. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 1 ustawy z dniaUCHWAŁA NR I/29/18 (324 KB) zmieniająca uchwałę w^sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z^odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie^zamieszkują mieszkańcy, a^powstają odpady komunalne.W dniu 7 czerwca 2016 r. weszły w życie nowe uchwały Rady Miasta Torunia, regulujące zasady organizacji gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. M.ST. WARSZAWA Urząd Miasta. Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. nr LIII/1542/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji .Deklaracja winna być złożona na nowych drukach, które będą obowiązywały od 1 marca 2020 r. na podstawie uchwały nr XXV/531/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.UCHWAŁA NR 496.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

18 ust. Nowy wzór deklaracji wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.Uchwała nr XII/150/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2015r. Na podstawie art. 18 ust. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachUCHWAŁA NR XXVI/565/2016 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. PL EN. / Gospodarka odpadami komunalnymi. 2 pkt 15, art. 40 ust. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała nr LI/1498/2013 z 07-03-2013.Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 6nUCHWAŁA NR XXIII/144/16 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej.

18 ust. Gospodarka wodno - ściekowa ; Woda i kanalizacja .UCHWAŁA NR XII.81.2019 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 6n ust. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości.UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY LIPUSZ z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie Na podstawie art. 6n ust. 2 pkt. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.IV-4/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik IV-3/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi IV-2/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .Nowe wzory deklaracji obowiązujące o marca 2020 roku zostały określone w uchwale XXV/731/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za.

Od dnia 1 maja 2019 na terenie Miasta Słupska obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej .UCHWAŁA NR XI.59.2015 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzieUCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marcaUchwała nr XVI/548/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty; Uchwała nr XVI/549/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami .DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. UCHWAŁA NR XXV/279/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi orazPodczas XX Sesji w dniu 30 grudnia 2019, Rada Gminy Raszyn uchwaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który zastąpi obowiązujący dotychczas dokument. Dz.U.Projekt z dnia 16 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez. UCHWAŁA NR IX/__/2015 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art 18 ust. Wśród nich znalazła się również uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń - nr 304/16.Uchwała Nr XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016r. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.Uchwała Nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUCHWAŁA NR XX/168/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 27.06.2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościUCHWAŁA NR XVIII/106/2020 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sławno Na podstawie art. 40 ust..Komentarze

Brak komentarzy.