Przykładowe podanie o duplikat legitymacji
Poradnik dla studentów z niepełnosprawnością .Samorządowa Szkoła Muzyczna II st. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Proszę o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia:* - informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe C:\Users\Wicki\Filr\Moje pliki\podania\WNE_podanie_o_duplikat_legitymacji_ver_2017.docx .Numer konta na wpłat ę za duplikat indeksu/legitymacji: 36 1090 1362 0000 0001 0343 7715 Opłata za wydanie duplikaty indeksu- 6zł Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej- 25,50 zł. W zależności od uczelni, możliwe że będzie konieczne dołączenie płyty CD ze zdjęciem.Słupsk, dnia………………. /klasa, szkoła/ ………………………………. Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy skierowany jest dla osób, które otrzymują emeryturę lub rentę i chcą ją otrzymywać na konto bankowe. Za wydanie duplikatu legitymacji szkoła musi więc pobrać od Rodzica wskazaną kwotę i odprowadzić na rachunek organu prowadzącego.Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Załącznik Nr 3 do procedur wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych (.) w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Nr konta Szkoły Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach, ul.Na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej kwota opłaty od poświadczenia własnoręczności podpisu wynosi na obecny stan prawny 9 zł.

Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.o Załącznik do ustawy z dnia.

o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. z 2015 r. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author: Maciej Szymczak Last modified by: ue Created Date: 1/10/2007 5:51:00 PM Company: Wydział Gospodarki Międzynarodowej AE w Poznaniu Other titles: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu .Podanie o duplikat 3. opłata za duplikat legitymacji szkolnej Zgodnie z § 26 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. Do podania załączam zdjęcie oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu Author: Administrator Created Date: 2/2/2010 9:57:10 AM .Podanie o wydanie duplikatu legitymacji. Nr 97, 624) * niepotrzebne skreślić .Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. ZUS wypłaca takie świadczenie tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego.Jak napisać podanie o wyrobienie legitymacji? Do wniosku załączam jedną fotografię. Informacja szkoły o opłacie za duplikat legitymacji : Duplikat legitymacji - opłata skarbowa 9,00.

(data, podpis osoby upoważnionej do odbioru ELS) Wszystkie dane zawarte w formularzu są niezbędne do.

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do. Musze napisać podanie o wyrobienie legitymacji. I czy ktoś mi go może zaprezentować? Postępowanie o wydanie legitymacji i duplikatu _____ Wszelkich informacji udziela Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul.Podanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej. Jeżeli zatem strona występuje o wydanie duplikatu legitymacji wystawionej do 31 sierpnia br .Wnioskuję o wydanie duplikatu legitymacji pracowniczej. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.

W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o wydanie duplikatu legitymacji.

dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1). Wyrażam zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia za pracę kwoty 20 zł z tytułu wydania duplikatu legitymacji pracowniczej.Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu legitymacji studenckiej. /imię i nazwisko/ ………………………………. Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół i Placówek pn.Opis dokumentu: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej jest to podanie składane przez studenta, w celu wydania duplikatu legitymacji studenckiej. Title: podanie_o_duplikat Author: miklosik Created Date:Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej: 1. nr S.021.20.2019 z dnia 19.09.2019 r. ;] To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćMasz wolny komputer? 2.4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (15 zł.). Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji / indeksu*. Załącznik nr 1. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu. Wraz z wniesieniem podania niezbędne będzie uregulowanie opłaty za duplikat legitymacji. Prośbę motywuję tym, że wydana wcześniej legitymacja została .Wniosek o wydanie legitymacji ­(duplikatu) elektronicznej.­­. podanie_kurs_powt.doc: Podanie o kurs powtórkowy - trzecia i wyższa realizacja. Prezydent Dulkiewicz: "Jest na wagę złota dla uczniów i nauczycieli" Prezydent Piotr Kowalczuk: Egzamin ósmoklasisty powinien zostać odwołany, maturalny takżeZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wydawania i wymiany legitymacji studenckich Wniosek o wydanie legitymacji studenckiejPotwierdzam odbiór legitymacji oraz zgodność danych zawartych na elektronicznej legitymacji studenckiej. Czy zna ktoś może schemat takiego podania, co gdzie napisać i jak? Oryginał legitymacji szkolnej uległDuplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Oświadczam, że legitymacja pracownicza wydana poprzednio uległa zagubieniu* / zniszczeniu* / została mi skradziona*. Komeńskiego w Lesznie WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJIPODANIE o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej/indeksu*. dowód wpłaty za duplikat. Wniosek o wydanie legitymacji (duplikatu legitymacji) studenckiej .Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejPonieważ od 1 września br. obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł..Komentarze

Brak komentarzy.