Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego wzór
Aktualności; Dla mediów. Inne tagi. Obowiązek złożenia oświadczeń lustracyjnych dotyczy m.in. wójtów i radnych. Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławOświadczenia; System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Komunikaty Biura Lustracyjnego; Katalogi Biura Lustracyjnego; Kontakty; Upamiętnianie. Jak wypełnić dokumenty? Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy, z zastrzeżeniem art. 11 złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w niektórych służbach, ust.5. 3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.Ubiegając się o objęcie funkcji publicznej kandydat, który wcześniej złożył „oświadczenie lustracyjne" składa jedynie „informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego„, której wzór stanowi załącznik do ustawy lustracyjnej. Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 7 ust. Aktualności; Dla mediów. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 1388)(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 .System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Aktualności; Dla mediów.

Pobierz wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. Książki - Szczecin; Audiobooki; Szczecin - gdzie kupić publikacje;Oświadczenia lustracyjne i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesyłać na adres: Wojewoda Śląski. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .1. Kontakt; Przegląd treści. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych do- kumentów (Dz. z 2007 r.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 40-032 Katowice. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, ust. - Wzór oświadczenia lustracyjnego - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia .Oświadczenia lustracyjne - Informacje bieżące - Wzory oświadczeń. Zgodnie z pismami nadesłanymi przez Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej informuję, że nie zachodzi obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego faktu służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa PRL przez osoby, które są kandydatami lub pełnią funkcję:18 października 2006 r.

o ujawnianiu informacji o.

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat. Aktualności; Dla mediów. Wydział Kontroli. z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie lustracyjne" Kontakt osobisty lub telefoniczny: Śląski Urząd .Biuro Lustracyjne przypomina też, że oświadczenia lustracyjne lub informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydatów mogą być składane wyłącznie do właściwych komisji .Załącznik nr 2 „Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r." WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO1. Obowiązek złożenia "OŚWIADCZENIA O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.", zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", spoczywa na kandydatach na dyrektorów szkół publicznych urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.O Archiwum; Promocje; Pomoc. Do 14 grudnia wszystkim osobom podlegającym lustracji trzeba przesłać zawiadomienia o obowiązku ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego. Zasiłek przysługuje od 12 marca do 25 marca. W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) więcej; Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) więcej; Mapa serwisu.

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Gorzów Wielkopolski (760) Świecie (320) Stany Zjednoczone (315) Osiek (300)Radni i wójtowie będą musieli złożyć ponownie oświadczenia lustracyjne. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019Wzór informacji o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły - należy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Książki - Warszawa; Komiksy; Teki edukacyjne; Warszawa - gdzie kupić publikacje;Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) więcej; Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) więcej; Mapa serwisu. Książki - Rzeszów; Komiksy; Teki edukacyjne;Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) Mapa serwisu. Autor; Miejsce publikacji; Rok wydania; Wykup dostęp; Logowanie; Wszystkie teksty Gazety Wyborczej od 1989 roku Szukanie zaawansowane. Komunikaty; Kontakt dla mediów; O IPN; Publikacje.

(imię i nazwisko) (imię ojca) (PESEL) informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art.

7 ust. Jagiellońska 25. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Ile muszę .V. Komunikaty; Kontakt dla mediów; O IPN; Publikacje. Wzory obu formularzy umieszczono poniżej, w informacjach dodatkowych. osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć tylko informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji. Formularz oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego - zawiera wskazówki, do których wypełniający powinien się zastosować. Komunikaty; Kontakt dla mediów; O IPN; Publikacje. Komunikaty; Kontakt dla mediów; O IPN; Publikacje.oświadczenie lustracyjne WZÓR; informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - WZÓR Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej uruchomiło nową aplikację o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego". Oświadczenia i rejestr oświadczeń,Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,Dz.U.2020.0.306 t.j.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z. prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z. dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji oUstawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,org.bezp.państwa,Rozdział 2. Instytut Pamięci Narodowej. Bieżąca działalność Biura; Oddziałowe Komitety OPWiM; Dekomunizacja przestrzeni publicznej; Polskie miejsca pamięci za granicą; Ekshumacje; Groby weteranów walk o Wolność i .Formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia .Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) więcej; Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) więcej; Mapa serwisu. Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2020 05:46. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Opis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust..Komentarze

Brak komentarzy.