Wzór wypełnionego wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę

wzór wypełnionego wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę.pdf

18 a - występując o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę; 6. Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe, Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie BRĄZOWEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres .Pomiędzy odznaczeniami z dwóch różnych okresów nie wyróżnia się znaczących zmian w wyglądzie. Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia; 5. Obustronnie drukowane wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu - wzór nr 2. wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia. wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Sposób wypełnienia wniosku o nadanie orderu-odznaczenia. Pismo przewodnie - przykładowy wzór; 7.Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"- wersja WORD; 8. Odznaką Medalu za Długoletnią Służbę jest okrągły medal o średnicy 35 mm, w pierwszym stopniu złocony i oksydowany, w drugim stopniu srebrzony i oksydowany, a w trzecim stopniu patynowany na brązowo.Przepis ust. Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i nr 2/ powinny zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach kandydata, jeżeli kandydat otrzymał wcześniej odznaczenie muszą być to zasługi po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.Wzorowi pracownicy.

Wzór pisma do związku zawodowego w sprawie konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy .Wniosek o nadanie.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,4. że za prawdziwość informacji zawartych w uzasadnieniu wniosku o nadanie odznaczenia odpowiada wnioskodawca tj. wojewoda podkarpacki".Medalu Złotego za Długoletnią Służbę. „Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę)". 1 nie ma zastosowania do postanowień Prezydenta o nadaniu Medalu za Długoletnią Służbę, odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz "Gwiazda" oraz Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. ODZNAKI 4. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania, wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, nowy wzór .Załączniki wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie Data: 2019-11-21, rozmiar: 68 KB Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę Data: 2019-11-21, rozmiar: 62 KB Sposób wypełnienia wniosku o nadanie orderu-odznaczenia Data: 2019-11-21, rozmiar: 59 KB wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią .Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe.

Data .Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie SREBRNEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ. Ponadto wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą .wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania, wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, nowy wzór .III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę / po 10 latach pracy zawodowej Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Klauzula informacyjna; 9. Drukuj. Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Opracował: Stanisław Kłak. Wnoszę o nadaniewypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami(o nadanie orderów lub odznaczeń)3. W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.UCHWAŁA Nr XVIII / 154 / 08. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Druki wniosków oraz wzory ich wypełnienia.

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31.

Magistrat poinformował, że medal za długoletnią służbę nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa. Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Formularz wniosku o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wykaz "Gwiazda" Wzór notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderówWniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Błędy we wnioskach - Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.art. Zmiany w prawie. Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.Wzór nr 2 - Formularz wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę Pobierz 57.00 KB; INFORMACJA - CO POWINNO ZAWIERAĆ UZASADNIENIE WNIOSKU O ODZNACZENIE PAŃSTWOWE Pobierz 13.27 KB; Wzór nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pobierz 19.30 KBInformacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku.

Czy dyrektor szkoły może złożyć wniosek o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę zarówno nauczycielowi,.

RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Medal Brązowy za Długoletnią Służbę" dla Michała PUCHAŁY za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.o medalu "Za Długoletnią Służbę". Ma to umożliwić stosowanie .Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Rzeszów, dnia 30 września 2008 r.Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, nowy wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (załącznik nr 2 do rozporządzenia: Wzór wniosku wzoru o nadanie Medalu za Długoletnią .c) w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków; d) należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat;Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Data: 2019-11-21, rozmiar: 59 KB.

Procedura - MKEN - obowiązuje od .Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).Do wniosku o nadanie Medalu wymagane jest dołączenie oświadczenia kandydata do Medalu zawierającego: - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin, - zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ( link - odznaczenia państwowe i .Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę /wzór zał. Tymczasowy profil zaufany i wideoweryfikacja mają ułatwić załatwianie spraw w urzędach Specustawa koronawirusowa pozwala na wideoweryfikację tożsamości, co ma ułatwić zdalne załatwianie spraw w urzędach. okucie na wstążkę oraz wzór rysunkowy odznaki - kierując się koniecznością jednolitego .Procedura składania wniosku o odznaczenie nauczycieli i pracowników szkoły za długoletnią służbę. Wzór medalu. Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna. Załączniki..Komentarze

Brak komentarzy.