Jak napisać aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
Okres stażu Opiekun stażu Dokumentacja osiągnięć w teczce 6 .Ja miałam wydrukowany plan rozwoju zawodowego, Kartę Nauczyciela i cztery sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego osób, które pomyślnie awansowały. dotychczasowy plan rozwoju zawodowego sporządzony 1 września 2013r. zawierający materiały dydaktyczne dostosowane do pracy z dziećmi w przedszkolu, takie jak: atrakcyjne scenariusze zajęć, wiersze i piosenki, karty pracy, prezentujący nowe spojrzenie na systemy i metody wychowawcze .Kategoria: Awans zawodowy , Prawo oświatowe , Rozwój osobisty W kolejnej odsłonie cyklu o awansie zawodowym nauczycieli prezentujemy propozycję planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. 2012 r.Opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego. IX 2013 r. IX 2013 r. • wniosek o kontynuację stażu aneks do planu rozwoju 2. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.ANEKS DO PLANU. Zostało napisane na podstawie. Opracuję sposób dokumentowania realizacji planu rozwoju zawodowego. ROZWOJU ZAWODOWEGO. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.

Szukałam raczej pomysłu, jak to wszystko "ugryźć".czyli jak napisać plan rozwoju, sprawozdanie oraz jak.

ROZWOJU ZAWODOWEGO. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - kontynuacja w innej placówce .Struktura planu rozwoju zawodowego - propozycja Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela minowanego §7 ust.2 Zadania sposób i termin realizacji Uwagi o realizacji Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela minowanego §7 ust.2 Zadania sposób realizacji, termin Forma i termin realizacjiPlan rozwoju zawodowego. Wstęp. Przedłożenie dyrektorowi szkoły wniosku o kontynuację stażu. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 1. - 21.02.2012r.Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Aneta Małolepsza nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 12 w Lublinie Okres stażu: 1.09.2013r. 09,.2003 Dyrektor, opiekun stażu. - 17.01.2014r.Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu.

Napisanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.

opracowany na okres stażu od 1.09.2009 do 31.05.2012. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Marta Busz "" Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego"" Ewa Kowalska Aneks do plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela .Jak każdy inny dokument, również plan musi posiadać swoją stronę tytułową. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.ANEKS. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać.3.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:)Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień. W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na nauczyciela wychowania przedszkolnego, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.09.2014r.

Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.ANEKS do planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Karta Nauczyciela (Dz. 2018 poz.967)Lp. I nie, nie zamierzałam od nikogo kopiować tekstu. ministerstwo mówi "nie trzeba" nauczyciel mói "trzeba" - koszmar koma, nie ma obowiązku dołączania pisemnego polecenia dyra do dokumentacji, żaden przepis o tym nie mówi, powiem więcej, gdyby komisja się tego uczepiła i poszło coś nie tak .W trakcie trwania stażu nauczyciel za zgodą dyrektora może aneksem wprowadzić zmiany w planie rozwoju zawodowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może zobowiązać nauczyciela do zmiany planu. Złożenie wniosku o kontynuację stażu;Aneks do planu rozwoju (napisanego wg sfer), napisany z powodu oraz na podstawie Rozp. DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA.W trakcie realizowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, zachodzi czasem konieczność modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego.ANEKS DO PLANU.

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

W związku ze zmianą miejsca pracy na skutek wygaśnięcia umowy o pracę z dniem 9 marca 2015r. Staż nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. nauczyciela kontraktowego.ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.Plany rozwoju zawodowego-> Awans zawodowy. Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Gromadzenie dokumentów, świadectw, scenariuszy, zdjęć. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. MENiS z dnia 1grudnia 2004r i wynikającego z niego nowymi wymaganiami dotyczacymi awansu zawodowego nauczycieli ANEKS DO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanegoz dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 2. Aneks do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁAWNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Zajmowane stanowisko: Wychowawca świetlicy szkolnej Czas odbywania stażu: 01.09.2008r. Data rozpoczęcia stażu: 01. 2.Podjęcie współpracy. Aneks do planu rozwoju zawodowego na rok szkolny 2003/04 5. W oparciu o poznaną procedurę awansu zawodowego. za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r. Umieszczasz na niej swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia) oraz tytuł planu, czyli po prostu:.do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. Współpraca z nowym .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staŜ: Anna Ronowicz Okres staŜu: od 1 września 2011 r. do 31 maja 2014 r. Nazwa placówki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia NauczycieliRe: Aneks do planu rozwoju zawodowego basko, i na co to, nadgorliwość gorsza od. Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska. Plan rozwoju zawodowego .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego. 2009 r. Przewidywana data zakończenia stażu: 31. Katarzyny Danielak. z opiekunem stażu. II.2011 Opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego z powodu zmiany miejsca pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt