Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego powiatu
Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, z wyłączeniem informacji dotyczących adresu zamieszkania.Wzór formularza oświadczenia majątkowego starosty, członka zarządu, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej i osoby wydającej decyzje.doc. Określa się wzór formularza oświadczenia majątkowego: 1) radnego powiatu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającegoOświadczenia majątkowe - wzór formularza oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia (Dz. z 2003 r. Nr 34, poz. 283). Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, z wyłączeniem informacji dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia .Wzór oświadczenia majątkowego dla: członka zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Wzór do pobrania w wersji do edycji Wzór do pobrania w wersji pdf Wzór oświadczenia majątkowego dla: radnego powiatuOŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu, dnia r. (miejscowość) Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. z dnia 23 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu .Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą .Formularz oświadczenia majątkowego (wzór formularza poniżej,.

Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnych został określony następującymi rozporządzeniami Prezesa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r.w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika .WZORY OŚWIADCZEŃ: Wzór formularza oświadczenia majatkowego radnego powiatu.doc Wzór formularza oświadczenia majątkowego starosty, członka zarządu, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej i osoby wydającej decyzje.doc Oświadczenia majątkowe Metryka strony Udostępniający: Samorząd Powiatu HajnowskiegoPublikujemy aktualne druki oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałych 30 kwietnia mija termin na przekazanie oświadczenia majątkowego. Dokument, według stanu na 31 grudnia 2013 r., należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.Powiat i władze powiatu Starostwo Powiatowe i Jednostki Organizacyjne Powiatu Sprawy Zamówienia publiczne Finanse i mienie Rozwój powiatu - strategie i plany Środowisko naturalne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Oświadczenia majątkowe Radnych powiatu Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego powiatu Wzór formularza .oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Agnieszka Biarda-Bestry - inspektor Urząd Miasta oświadczenie majątkowe za 2018 rok wyjaśnienie Lucyna.

Metryka stronyRadny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym".- Wzór oświadczenia majątkowego dla Radnego Powiatu (*.docx) - Wzór oświadczednia majątkowego dla członka zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w .ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu.

z dnia 23 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu,. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym .Ponadto Prezes Rady Ministrów określił w rozporządzeniu z 28 czerwca 2017 r.

wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku.

Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.04 stycznia 2019 12:20 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja oświadczenia majątkowego: Druk oświadczenia majątkowego: członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DRUK - Oświadczenie majątkowe (. z 2017 r.1302).1 STAROSTWU FUWiATUWiś W Z.AMBKUW1E W ŁY NĘŁ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu ? Wzór formularza oświadczenia majatkowego radnego powiatu.doc Wzór formularza oświadczenia majątkowego starosty, członka zarządu, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej i osoby wydającej decyzje.docPowiat i władze powiatu Starostwo Powiatowe i Jednostki Organizacyjne Powiatu Sprawy Zamówienia publiczne Finanse i mienie Rozwój powiatu - strategie i plany Środowisko naturalne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Oświadczenia majątkowe Radnych powiatu Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego powiatu VI Kadencja V .Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc) Oświadczenie majątkowe radnego powiatu .§ 1. W tym roku, po raz pierwszy mogą je wypełnić korzystając z generatora oświadczeń, udostępnionego przez .Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnych został określony następującymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów:. 8 Kołaki Kościelne, dnia r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.Oświadczenia majątkowe - wzory formularzy Strona archiwalna Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.Coroczne oświadczenie majątkowe samorządowcy składają do 30 kwietnia. pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Oświadczenia majątkowe - wzór formularza oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia (Dz. z 2003 r. Nr 34, poz. 283)..Komentarze

Brak komentarzy.