Wzór skargi do spółdzielni mieszkaniowej

Niestety pan prezes spółdzielni mieszkaniowej parę dni temu wydał klucze do pomieszczenia w piwnicy, położonego dokładnie pod naszym mieszkaniem, grupce 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Podatnik musi wydatkować na inwestycję mieszkaniową.Wnioski przeznaczone dla mieszkań lokatorskich w celu przekształcenia na pełną odrębną własność.. Szybka, łatwa i lokalna sprzedaż rzeczy z drugiej ręki.. Nieruchomości, Motoryzac…


Czytaj więcej

Jak napisać pismo służbowe

Ponadto wielu z nas nie czuje się pewnie w piśmie, boimy się błędów czy niezgrabności. Notatka służbowa (memo) Notatka służbowa jest dokumentem stosowanym w firmach, instytucjach i urzędach. Też bym chciała się zameldować,ale niestety nie mam gdzie ( wynajmuję mieszkanie ),dlatego właśnie nie wymeldowałam się z poprzedniego miejsca,żeby nie figurować jako bezdomna.Jak prawidłowo nałożyć karę na pracownika. Praktycznie każdy program do pisania dokumentów tekstowych oraz przeglądarki są przystoso…


Czytaj więcej

Wniosek o separację i alimenty wzór

Wzór pozwu o alimenty - wartość przedmiotu sporu. Mąż pracuje i nie daje mi ani grosza i twierdzi że nie należą mi się od niego alimenty. Wszelkie zaburzenia funkcjonowaniaSeparacja to stosunkowo nowa instytucja w polskim prawie. Orzeczenie separacji wprowadza między małżonkami rozdzielność majątkową.Re: Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki? Jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny (ale niekoniecznie trwały) rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separac…


Czytaj więcej

Deklaracja pcc-3 instrukcja wypełnienia

Druk PCC-3 wraz z załącznikiem należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w okresie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI .. Kupuj c samochód nale y wypełni i zło y w urz dzie skarbowym deklaracj w sprawie podatku od czynno ci cywilno prawnych, czyli formularzu PCC-3.. Jeśli nie prowadzi on działalności gospodarczej, w dokumencie .Owo ułatwienie polega na możliwości wysłania przez internet e-deklaracji PCC-3 bez k…


Czytaj więcej

Podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę

W jakiej formie musi być ten wniosek? Bardzo prosiłabym o podanie aktów prawnych.chciałabym mieć "asa w .Możesz tu też bezpłatnie zamieszczać informacje o firmach, które prowadzą szkolenia, studia dofinansowane przez UE. Zaniosłam podanie , na podaniu prezesowa zrobiła wpis" wyrażam zgodę " i musiałam to zanieść do księgowośći. 1 pkt 1 i 9 tej ustawy źródłami przychodów są odpowiednio:Dlatego powinno się dywersyfikować beneficjentów partycypowania przez pracodawcę w kosztach takich studiów. 0 s…


Czytaj więcej

Umowa dzierżawy gruntu wzór word

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 0 strona wyników dla zapytania darmowy wzór wypowiedzenia umowy najmu gruntuUmowa dzierżawy gruntu Dzierżawa z reguły związana jest z dłuższym okresem - wieloletnich umów dotyczących gruntów. Wydzierżawiający zobowiązuje się również niezwłocznieReklamacja towaru niezgodnego z umową - wzór. W przypadku braku odmiennej umowy, dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dz…


Czytaj więcej

Ugoda sądowa podział majątku wzór

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej?. Z serii artykułów poświęconych kwestiom związanym z podziałem majątku pojawiły się już artykuły:Dokumentem, który rozstrzyga spór między sprzedającym, a kupującym jest ugoda.. Wzory dokumentów ugody zawierają dane stron, które ugodę chcą zawrzeć, ich zgodne oświadczenia o braku roszczeń oraz braku wpływu pisma na ich wzajemne .Ugoda sądowa zastępuje formę aktu notarialnego.. Krótko, w sposób u…


Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

wnoszę o: 1. zmianę prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w (miasto), wydanego dnia (data), w sprawie Nsm (podać właściwą sygnaturę), w taki sposób, aby ustalić kontakty wnioskodawcyZgodnie z treścią art. 113 5 k.r. Wrocław, Kluczbork, Opole ☎ 783 670 348(należy wskazać z jakich przyczyn nie dochodzi do kontaktów z dzieckiem, wiek dziecka i jaki jest związek emocjonalny wnioskodawcy z dzieckiem, dokładne określić gdzie i kiedy kontakty mają się odbywać, w obecności czy też bez obecności te…


Czytaj więcej

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury wzór

Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo wynagrodzenia minimalnego pracowników Jeśli do .Wniosek o przeliczenie emerytury przy zastosowaniu korzystniejszego wariantu z tablicy dalszego średniego trwania życia (warto dopisać tę formułę na wniosku, mimo, iż ZUS tak powinien przeliczyć emeryturę), w związku z wyrokiem TK, każda emerytka 53 (której dotyczy wyrok TK) może złożyć w każdym momencie.. Ponowny wniosek mogą złożyć też osoby, które już są na emeryturze i miały .Dor…


Czytaj więcej

Wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot lufthansa

To może być potwierdzenie rezerwacji .. - Można też zakupić je na własny koszt, a następnie .Ryanair Sun - odszkodowanie za opóźniony / odwołany lot ryanair-sun-odszkodowanie-za-opozniony-odwolany-lot,1498,130312 *** Formularz wniosku o odszkodowanie: .. Kilka miesięcy temu wysłałem do Ryanair wniosek o odszkodowanie z podaniem nr konta.. Wakacje dobiegają końca - wracamy wypoczęci i zadowoleni.. Opisujemy dokładnie sytuację, podajemy terminy i godziny planowanego lotu oraz informacje o tym, ki…


Czytaj więcej