Oświadczenie likwidatora o zaspokojeniu wierzycieli wzór

Osoba prawna wyznaczona na likwidatora składa oświadczenia w .Likwidatorami spółki z o.o. są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Lub może raczej każdemu przygotowanemu do pełnienia tej funkcji. 1997 Nr 121 poz. 769, ze zm.)Oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych. W skrajnym przypadku, gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on samodzielnie ustanowić likwidatorów. …Do takiego zgłoszenia likwidatorzy powinni dołączyć złożone wobec sąd…


Czytaj więcej

Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne alkoholika

- Regułą jest, że każda osoba ma swobodny wybór co do potrzeby podjęcia leczenia oraz jego sposobu i rodzaju.. W przeciwnym razie sąd ma prawo do zastosowania wobec .Wniosek o ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie Nasz ojciec od wielu lat jest alkoholikiem, nie chce się leczyć.. Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.. nie jest alkoholikiem , pije od swieta jednak od kilku lat robi awantury w których zawsze jeste…


Czytaj więcej

Wzór pełnomocnictwa urzędu skarbowego

Do tego urzędu skarbowego zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa składa podatnik, płatnik lub inkasent.Urząd Skarbowy, Urzędowe, Wzory dokumentów. Pełnomocnictwo ogólne może nie zostać uznane przez US. sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Jakie są zasady jego udzielania? Podmiot.Pełnomocnictwo ogólne będzie upoważniać do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściw…


Czytaj więcej

Wzory zaproszeń emerytalnych

Szybka, łatwa i lokalna sprzedaż rzeczy z drugiej ręki. Nieruchomości, Motoryzacja, Komputery, Meble, Antyki, Telefony, Sprzęt sportowy i inneteksty do zaproszeń ślubnych - przykładowe gotowe teksty zaproszeń ślubnych. NOWE WZORY I PROMOCJE. Odpowiedz. Dzięki szerokiej gamie szablonów zaproszeń—zaprojektowanych przez profesjonalistów—możesz dobrze zacząć urządzanie przyjęcia. W naszej ofercie znajdą Państwo: zaproszenia ślubne strony internetowe z galerią zdjęć z wesela, strona internetowa zapr…


Czytaj więcej

Wniosek o przyznanie mieszkania wzór

Wzór wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (pobierz PDF) Wniosek o wpis sprostowanie działu (pobierz PDF) Wniosek o wpis/wykreślenie hipotek (pobierz PDF) Wniosek o wpis wykreslenie służebności (pobierz PDF) wniosek o założenie KW lokalu spółdzielczego .Porada prawna na temat podanie do gminy o przyznanie mieszkania- wzory. Nie posiadam / nie posiadamy uprawnień samoistnych lub pochodnych do innego mieszkania. Załącznik 8.2 Wniosek o udzielenie pożyczki na uzupełni…


Czytaj więcej

Wzór pełnomocnictwa wymeldowania

Pełnomocnictwo pocztowe wymaga wypełnienia gotowego druku na poczcie i kosztuje: 2,46 zł (jednorazowe), 5,54 zł (okresowe) lub 25,83 zł (stałe). - wymeldowania z pobytu stałego / czasowego przed upływem zadeklarowanego okresu pobytu, - zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na stałe / na okres przekraczający 6 miesięcy,Znajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z przykładami, komentarz do umów - Umowy to profesjonalny serwis, w którym się dowiesz wszystko o umowach. P…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę art.53 kp wzór

Istnieją jednak sytuacje, w których przepisy dopuszczają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.Dowiedz się, kiedy pracownik może złożyć takie wypowiedzenie i pobierz jego darmowy wzór!W artykule opisuję jak wypowiedzieć umowę (ale o wypowiedzeniu umowy o pracę przeczytacie w tym artykule), w jakim terminie, co powinno zawierać wypowiedzenie oraz zamieszczam ogólny wzór wypowiedzenia umowy.Można go stosować do większości umów - zlecenia, o dzieło, najmu, obsługi prawnej, księgowej czy info…


Czytaj więcej

Wzór odwołania do kolegium odwoławczego

Pierwszym i najważniejszym warunkiem, który należy spełnić, aby odwołanie zostało wzięte pod uwagę, jest złożenie go w terminie. )Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest to pismo, w którym strona niezadowolona z rozstrzygnięcia (np. decyzji, postanowienia) organu odwoławczego, zwana również: skarżącym, wnosi prośbę do sądu o kontrolę tego rozstrzygnięcia, wskazując na błędy, jakich organ się dopuścił oraz wnioskując o uchylenie rozstrzygnięcia, a czasem nawet umorzenie postępo…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie ubezpieczenia grupowego pzu wzór

świadczenia umowy-zlecenia oraz wypowiedzenie umowy pracodawcy ( cyt.W kilka chwil znajdziemy najtańszą opcję ubezpieczenia pojazdu i w razie potrzeby pomożemy w rozwiązaniu obecnej umowy.. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy OC PZU może złożyć również wtedy, gdy polisa uległa automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok.. Warto jednak pamiętać, że wypowiedzenie umowy łączy się często z tzw. wykupem polisy, w wyniku którego otrzymamy kwotę niższą niż suma wpłacanych zobowiązań.K…


Czytaj więcej

Wniosek do pracodawcy o dofinansowanie studiów wzór

Czy w takim wypadku mam szanse o dofinansowanie do studiów? * przyjmuj ę do wiadomo ści, i ż w sytuacji nie wywi ązania si ę z o świadczenia o zatrudnieniu, PUP Pisz mo że wstrzyma ć wszelk ą form ę pomocy dla pracodawcyPracodawca zawiera z pracownikiem umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, która określa prawa i obowiązki stron. Może przewidywać dłuższy urlop szkoleniowy. Przy zawieraniu umowy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe trzeba pamiętać o zapisach doprecyzowujących p…


Czytaj więcej