Aneks do umowy o pracę zmieniający stanowisko pracy wzór

Przy pomocy aneksu można wprowadzić zmiany nawet dla pracownika, który podlega szczególnej ochronie np. kobiecie, która jest w ciąży.Aneks zmieniający do umowy o pracę to najszybszy i najbardziej powszechnie stosowany sposób aktualizacji umowy w przypadku, w którym doszło do zmiany warunków lub płacy u zatrudnionej osoby. Poprzez aneks do umowy, można dokonywać zmian: wysokości wynagrodzenia; zmiana stanowiska pracy; wysokości etatuPorozumienie stron zmieniające warunki pracy lub płacy (aneks d…


Czytaj więcej

Wniosek o nabycie i dział spadku wzór

Składam dwa wnioski jednocześnie czy też jakoś inaczej? Poniższe wzory dokumentów po wypełnieniu oraz napisaniu uzasadnienia, w którym warto zawrzeć opis relacji miedzy spadkodawcą a spadkobiercami oraz dowieść pokrewieństwa (poprzez dołączenie aktów stanu cywilnego .Witam najprościej i najtaniej byłoby sporządzić wniosek o zgodny dział spadku, który zostanie podpisany przez wszystkich spadkobierców.Można też zrobić tak, że jedno z Państwa wniesie sprawę o dział spadku, zaś Sąd doręczy pozostał…


Czytaj więcej

Rachunek kosztów podróży zagranicznej wzór wypełnienia

Anny Oleksiak „Łatwo jechać, łatwo wrócić - trudniej jest się z niej rozliczyć", który ukazał się w lutowym numerze „Stołecznego Magazynu Policyjnego".. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej Author: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp.. Ze wskazówek w nim zawartych skorzystają zarówno policjanci, jak i pracownicy Policji.Do pobrania za darmo wzór: Rachunek uproszczony.. PKP) lub jakieś inne załączniki?. W tym drugim przypadku istnieje kilka możliwości, jeśli chodzi o sposób zwrotu koszt…


Czytaj więcej

Wzór deklaracji dt-1

Zmiany będą dotyczyć w praktyce podatników objętych tym pakietem.- wypełniony druk deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1 (UWAGA NOWY WZÓR OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2019r) - wypełniony załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych - DT-1/A (UWAGA NOWY WZÓR OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2019r) W przypadku składania korekty deklaracji:Formularz DT-1 należy złożyć w siedzibie organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika. Zmian…


Czytaj więcej

Wniosek mieszkaniowy wzór

Załącznik 8.3 Wniosek o udzielenie pożyczki na spłatę kredytu hipotecznego lub innego kredytu mieszkaniowego wzór pdf 201.1 KB wzór word 57 KB.. Oświadczenie Klienta.. Ewentualnie wniosek możesz pobrać tutaj:Dodatki mieszkaniowe, Dodatki energetyczne Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości dochodów.Wniosek o dokonanie ponownego rozl.. Są to między innymi dokumenty potwierdzające wysokość zarobków wnioskodawcy i członkó…


Czytaj więcej

Zus wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia chorobowego wzór

Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników (European Union of Medicine in Assurance and Social Security - EUMASS) z siedzibą w Brukseli jest stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza lekarzy orzeczników orzekających dla celów zabezpieczenia społecznego.Członkiem tej organizacji może być instytucja z państwa należącego do Rady .Taka sytuacja może powodować brak prawa do wypłaty świadczeń chorobowych. może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. On Mon, 16 Feb 2009, [email protected]


Czytaj więcej

Termin wystawienia faktury vat za usługi budowlane

Wbrew pozorom datą, z którą należy dokonać księgowania nie zawsze będzie data wystawienia faktury. Kluczowa w tym wypadku jest data sprzedaży. Oprócz powyższych, ogólnych wskazań dotyczących wystawiania faktur, zgodnie z art. 106i ust 2 i 3 ustawy o VAT, niektóre czynności podlegają innym terminom wystawienia faktur VAT.Są to: 1) usługi budowlane oraz budowlano-montażowe, dla których termin wystawienia faktury wynosi 30 dni od dnia wykonania usług,Nowelizacja ustawy o podatku VAT. Ustawodawca o…


Czytaj więcej

Prośba o zatrudnienie wzór

Praca w Państwa firmie w pełni odpowiada moim oczekiwaniom i pozwoli na wykorzystanie moich umiejętności i doświadczenia zdobytego podczas wcześniejszej pracy zawodowej.Podanie o pracę. Wrocławska 10. Dopiero po przyzwoleniu kierownictwa firmy można pisać takie pismo.Podanie o przyjęcie do pracy - wzór. Powinna ona zawierać: stanowisko, które chcemy otrzymać, informację o wykształceniu (studia, kursy), nasze dotychczasowe osiągnięcia w dotychczasowych miejscach pracy wraz z informacjami o rodza…


Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenia umowy faktoringu

Okres wypowiedzenia. Dowiedz się, jak to zrobić i pobierz darmowy wzór w formacie docx i pdf!Wypowiedzenie umowy zlecenia - charakterystyka Kodeks cywilny zezwala obu stronom, zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy, na wypowiedzenie umowy zlecenia niezależnie od czasu, na jaki została zawarta. Wzór Umowa sprzedaży na raty z omówieniem. Szukasz prostego wzoru na rozwiązanie umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych? Rezygnacja z.Wzór wypowiedzenie umowy o pracę z omówieniem. Wzór rozwiązan…


Czytaj więcej

Jak napisać pismo do zakładu energetycznego

jak napisać upoważnienie do zakładu energetycznego? Kilka lat temu kupiłam działkę rekreacyjną z domkiem.Jak nie chcą rozmawiać polubownie to ja bym na twoim miejscu wystosował pismo najpierw o przesunięcie/ skablowanie lini. Jak pisać pismo urzędowe? Wysłąłem do uzgodnieni.Wniosek o wymianę słupa energetycznego przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których usytuowany jest słup energetyczny, który dodatkowo został uszkodzony i jego dalsze wykorzystywanie może stanowić zagrożenie d…


Czytaj więcej