Oświadczenie o zagubieniu prawa jazdy wzór

Proszę się nie nabijać tak jak ona, tylko dać sensowną radę ;xW razie zagubienia prawa jazdy Policja nie jest zobowiązana do wydania zaświadczenia o tym fakcie. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowowniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy - otwórz plik w nowym oknie - pobierz, wypełnij, wydrukuj, podpisz i zeskanuj. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie potwie…


Czytaj więcej

Wzór zgody rodzica na zawody sportowe

i konkursy pozaszkolne. Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej. Należy wtedy napisać oświadczenie odręcznie wg poniżej załączonego wzoru. Przekonują, że w ten sposób nie mają wpływu na to, w jakich aktywnościach poza szkołą bierze udział ich dziecko.Jeśli zastanawiasz się czy Twoja zgoda na wyjazd dziecka za granicę jest potrzebna ten artykuł jest dla Ciebie. Inne istotne informację, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki:Zobacz 2 odpowiedzi na pyta…


Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji nnw wzór

Mam nadzieję, że okażę się przydatny w sytuacji, gdy Zakład odmówi Ci należnego świadczenia, a jedyną drogą jego uzyskania pozostanie droga sądowa.Jak? Zalecamy, aby odbierając odpis decyzji zusowskiej zapisać sobie dzień odebrania, np. na kopercie, w której otrzymano decyzję i którą najlepiej spiąć z odpisem decyzji.Każdy ma prawo odwołać się od decyzji wydanej przez ZUS w jego sprawie. Odwołanie to pismo uprawnionej do odszkodowania osoby, w którym zgłasza ona zastrzeżenia co do treści decyzj…


Czytaj więcej

List nieformalny wzór

Wskazówki jak napisać list nieformalny po angielsku oraz przydatne zwroty - matura podstawowa z języka angielskiego.List nieformalny do przyjaciela lub kolegi po angielsku. Odmianą listu oficjalnego jest list motywacyjny (podanie).W przeciwieństwie do listu formalnego, list nieformalny nie ma aż tak sztywno ustalonych reguł. W zależności od adresata (tzn. osoby, do której list jest kierowany) lub sytuacji życiowej nadawcy, list może przybierać .List formalny. Wzory listów i pism francuskich - p…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o skrócenie wykonania środka karnego (skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów)

CYTATArt. Chodzi tutaj o zastosowanie art. 84 Kodeksu karnego, który pozwala sądowi na uznanie za wykonany zakazu prowadzenia pojazdów (art.39 pkt. 3), jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i zakaz ten był wykonywany przez rok.Jakie warunki musi spełnić skazany aby Sąd mógł skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w? Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestr…


Czytaj więcej

Wzór umowy wstępnej kupna sprzedaży gruntów rolnych

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, Umowa kupna działki a umowa przedwstępna, Zakup działki rolnej, Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu. Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa przedwstępna sprzedaży - WZÓR UMOWY. Do pobrania w formacie DOC lub PDF. Umowa kupna i sprzedaży samochodu. Strony zobowiązują się do zawarcia właściwej umowy kupna prawa wymienionego w § 1 w. Pobierz darmowy wzór umowy .Umowa prz…


Czytaj więcej

Umowa warunkowa sprzedaży działki wzór

Gotowe wzory umów kupna-sprzedaży nieruchomości (mieszkania, domu, działki). Otóż w 2003 roku podpisałam warunkową umowę sprzedaży działki, która wcześniej należała do gminy. Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. - jaką musi mieć formę i czy zawsze może być zawarta? Umowa taka nie przenosi własności, bo własność nieruchomości nie może być przenoszona ani pod warunkiem, ani z .[Projekt warunkowej umowy sprzedaży] Pod koniec grudnia 2011 roku, klient otrzymał od C.C. W przypadku gdy umowa zawarta…


Czytaj więcej

Jak napisać odwołanie od mandatu za brak biletu

25-414 Kielce ul. Warszawska 352 Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach ul. Głowackiego 4 Zwracam się z uprzejmą prośbą o anulowanie mandatu za jazdę bez ważnego biletu nałożonego na mojego syna Michała Zielińskiego. Opłaty za parking dotyczą postoju dłuższego niż 90 minut. Mandat karny a wezwanie do zapłaty za brak biletu to nie ten sam rodzaj kary!Zwykle jest to 7, 14 lub 30 dni. Pewnego pięknego dnia otrzymałem za wycieraczkę mojego samochodu wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej za park…


Czytaj więcej

Zawarcie umowy ze spółką cywilną wzór

Ważne! Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór umowy spółki cywilnej, także w formie dokumentu .doc oraz .odt. Choć potocznie mówi się, że spółka ta „coś sprzedała", czy też „ coś kupiła", to jest to jednak skrót myślowy.Umowa spółki cywilnej jest umową pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jednakże w przypadku, gdy jako wkład ma być wniesiona nieruchomość, konieczne będzie zachowanie formy aktu notarialnego.Udostępnienie nieruchomości lub jej części spółce c…


Czytaj więcej

Wzór pisma-wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę pdf

Oczywiście dzieci jadące z rodzicem, nie potrzebują takiej zgody. W przypadku, gdy dziecko ma wyjechać za granicę pod opieką wskazanej osoby dorosłej np. członka rodziny, wówczas oboje rodzice dziecka muszą udzielić takiej zgody.Zgoda na wyjazd za granicę [podać do jakiego kraju dziecko będzie podróżować, na jak długo? Planujesz wysłać swoje dziecko za granicę z dziadkami lub znajomymi? Niezależnie od tego, czy jest to krótki wyjazd, czy dłuższy pobyt, niezbędna będzie pisemna zgoda na wyjazd, …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt