Wzór odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W konsekwencji przydatne dla przedsiębiorcy okazuje się wyjaśnienie jak rozumieć pojęcie lokalu przedsiębiorstwa.Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27 termin do odstąpienia od umowy zawart…


Czytaj więcej

Wzór faktury do programu czyste powietrze

Wnioski i zasady programu. Teraz z powodu korona-wirusa nie mam jak się dowiedzieć mam nadzieję, że ktoś z tu obecnych mi pomoże. Pytanie pierwsze czy mogę przystąpić do programu jak kupiłam dom na kredyt hipoteczny z rynku wtórnego?Warunki wypłaty środków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze. Przypominamy wszystkim Beneficjentom, którzy w 2018 roku złożyli wnioski o udzielenie dofinansowania zadania w ramach Programu .Jaki jest cel programu Czyste Powietrze? Wszyscy chcemy oddychać czyst…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia do zerowego pitu

Publikujemy jego wzór. 25 czerwca rząd przyjął projekt ustawy o zerowym PIT dla młodych. Witam, Czy w przypadku gdy umowa zlecenie podpisana z pracodawcą zawiera wynagrodzenie podane w kwocie netto, można skorzystać z ulgi dla młodych w postaci zerowego PITu? Bez takiego dokumentu .Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat - zasady i wzór oświadczenia o zaniechaniu poboru podatku Redakcja 8 lipca 2019 Aktualności Kadrowo-Płacowe , Podatek dochodowy , Wzory PIT 2019 , podatek PIT , umowy zlecenia , …


Czytaj więcej

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego przez najemce

Wypowiadając umowę najemca musi jednak pamiętać o zachowaniu terminów wypowiedzenia.Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego przez wynajmującego. I tu jak na razie wszystko jest jasne. Skorzystaj z darmowego wzoru wypowiedzenia umowy OC. Nieruchomości 1. Zgod­nie z brzmie­niem tego prze­pi .Warunki wypowiedzenia umowy najmu. Przeczytaj również:wypowiedzenie umowy przez najemce. - A w sumie to nie pamiętam, na jakiejś stronie. Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony może nastą…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców

Zaświadczenie o miejscu zameldowania wnioskodawcy w okresie, którego ma dotyczyć zeznanie świadków potwierdzające .Strona 2 - Zatrudniliśmy pracownika, który przedstawił nam na piśmie zeznania trzech osób złożone przed notariuszem, poświadczające, że w okresie od 1 stycznia 1965 r. do 31 grudnia 1971 r. wykonywał on pracę w gospodarstwie rolnym (pracownik miał wówczas ukończone 16 lat) o łącznej powierzchni 0,5 ha, prowadzonym przez jego rodziców. Opinie prawne od 40 zł .Pracownik otrzymał nagr…


Czytaj więcej

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór pdf

Obniżenie wymiaru czasu pracy to uprawnienie rodzicielskie, które wynika z art. 1867 kodeksu pracy, pozwalające pracownikowi na uzyskanie większych możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem, bez konieczności skorzystania z urlopu wychowawczego.Zgodnie z art. 186 7 Kodeksu pracy (K.p.): „Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzys…


Czytaj więcej

Wzór wniosek o wydanie skróconego aktu urodzenia

Nie wymaga on tłumaczenia. Zawiera treść aktu z momentu jego sporządzenia oraz wszystkie zmiany, które wprowadzane były w dokumencie. USC-08-01 wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa (otwiera nowe okno) USC-08-01 wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu .Odpis zupełny aktu urodzenia jest obszerniejszy od odpisu skróconego. Do pobrania Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - druk, wzór jego uzupełnienia - w formacie pdf. Wpisanie nr telefonu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego prze…


Czytaj więcej

Wzór wypełnienia rachunku do umowy zlecenia

- Umowa zlecenie - Umowa o dzieło - Rachunek do umowy o dzieło - Rachunek do umowy o dzieło do 200 zł. Rachunek do umowy zlecenia jest dokumentem na podstawie którego zleceniodawca wypłaca zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonanie zlecenia.Umowa zlecenia - WZÓR UMOWY. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym. Rachunek do umowy o dzieło. Często jednak w praktyce gospodarczej zdarza się, iż to zleceniodawca przejmuje ten obowiązek i wypełnia rachunek, natomiast zlec…


Czytaj więcej

Wzór odwołania od decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy. Instrukcja krok po kroku. W przypadku urzędu gminy lub miasta organem wyższego stopnia będzie właśnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Natomiast od decyzji wydanej przez ministra oraz przez samorządowe kolegium odwoławcze, odwołanie nie przysługuje. Nie widzę żadnego problemu w tym, szkoła nie koliduje mi w obowiązkach związanych z opieką, zawsze wszystko jest zrobione.Odwołanie od decyzji ZUS wzór wraz z praktycznym komentarzem. Od dnia 1 …


Czytaj więcej

Wzór zaproszenia na zjazd absolwentów

7 grudnia 2012 minęło 55 lat istnienia Szkoły w Zabrodziu, z tej okazji Komitet Organizacyjny zaprasza absolwentów i nauczycieli do uczestnictwa w okolicznościowym zjeździe, który odbędzie się na terenie szkoły w dniu 13 kwietnia 2013 roku.Zapraszamy do udziału w uroczystym zjeździe absolwentów wszystkich roczników naszej szkoły, który będzie miał miejsce 7 czerwca 2019 roku o godz. 9.00.Z okazji jubileuszu zapraszamy też na Bal Absolwentów, który odbędzie się w sali przyjęć Brylantowa we Wręcz…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt