Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma

W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.Nagroda jubileuszowa dla pracowników budżetówki. Nagroda pieniężna dla pracownika - wzór dokumentu. Druk dla pracownika / osoby składającej wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej. Nagroda jubileuszowa jest wypłacana na podstawie zasad i trybu określonego w odrębnych aktach, które obejmują określone grupy zawodowe. W związku z licznymi…


Czytaj więcej

Wzór pisma nagroda jubileuszowa nauczyciela 2018

Nagrody jubileuszowe stanowią miły dodatek do pensji, pod koniec kariery zawodowej, wynoszący zazwyczaj kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.Strona 1 z 5 - Nagroda jubileuszowa nauczyciela - napisał w Różne tematy: nauczyciel nabywa prawo do nagrody 31.08.2008( niedziela) - wiadomo że wypłata będzie 01.09.2008 - jakie składniki wynagrodzenia nalezy uwzględnić, czy dodatek za wysługę lat liczyć jako 19% czy już jako 20%? Kwestię nagrody jubileuszowej dla nauczyciela reguluje ustawa…


Czytaj więcej

Wzór pisma nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Wzory dokumentów.. Nie zależą zatem od miejsca ani wymiaru zatrudnienia nauczyciela, ale od stażu jego pracy.W przypadku gdy pracownik uzupełni dokumenty i minie już data, w której nabył prawo do nagrody jubileuszowej określonego stopnia, należy określić, czy doszło do przedawnienia roszczenia.. 1 grudnia mija 25 lat pracy.Proszę o poradę kto ma obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej.. Kwestii nagród jubileuszowych poświęcony został przepis art. 47 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym za wielol…


Czytaj więcej