Oświadczenie likwidatora o zaspokojeniu wierzycieli wzór

Osoba prawna wyznaczona na likwidatora składa oświadczenia w .Likwidatorami spółki z o.o. są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Lub może raczej każdemu przygotowanemu do pełnienia tej funkcji. 1997 Nr 121 poz. 769, ze zm.)Oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych. W skrajnym przypadku, gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on samodzielnie ustanowić likwidatorów. …Do takiego zgłoszenia likwidatorzy powinni dołączyć złożone wobec sąd…


Czytaj więcej