Uchwała w sprawie wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. o samorządzie gminnym (Dz.U.UCHWAŁA NR LXXXVIII/2142/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. Małopolskiego 2020 r. 208 z 08.01.2020)Uchwała RMG z dnia 24.05.2018r. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru dekla…


Czytaj więcej

Uchwała wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

290)Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.Mieszkańcy gminy Piaseczno są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. zm.) Podstawa prawna; Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. zm.) w razie nie złożenia deklaracji o wys…


Czytaj więcej

Uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej wzór

Dziś napiszę Ci o jednym z najprostszych sposobach zamknięcia spółki jawnej.. Jest nim uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji spółki.Przykład: w dniu 10 maja 2015 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego ZYS spółki zoo z siedzibą w Warszawie i o otwarciu jej likwidacji.. (odpowiedzi: 4) LLC, dwóch wspólników, kazachska LLC i osoba fizyczna - obywatel białorusi, kapitał minimalny.Rozwiązanie spółki jawnej be…


Czytaj więcej