Wzór wniosku o wstrzymanie eksmisji

Pismo-dane kontaktowe w razie awarii w mieszkaniu.Osoby doświadczające przemocy domowej ze strony innej osoby wspólnie zajmującej mieszkanie mogą ubiegać się o eksmisję sprawcy rozumianą jako nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu. Są dwa tryby postępowania przy staraniu się o eksmisję i zależą od sytuacji osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzine i to osoba pokrzywdzona decyduje, w jakim trybie chce swych praw dochodzić.Na samym początku zaznaczam, że eksmisja polega na przymusowym usunięciu lokato…


Czytaj więcej