Zaświadczenie lekarskie druk word

Pobrany 78. [39 kB] Zgłoszenie dział lekarza indyw.doc. Pracownik powiedział nam, że lekarz nie wystawił mu zwolnienia na formularzu ZUS ZLA z powodu strajku.zaświadczenie lekarskie - word Pobierz plik. ZOBACZ PODOBNE » Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego - Wzór, Druk .Nie znaleziono ogłoszeń pasujących do podanych kryteriów wyszukiwania. Strona www. Jeżeli lekarz stwierdza zdolność do wykonywania czynności w pracy, wówczas w zaświadczeniu określa się datę następnego .ZAŚWIADCZ…


Czytaj więcej

Zaświadczenie lekarskie druk doc

(PIERWSZA I DRUGA STRONA NA JEDNEJ KARCIE A-4) Wnioskodawca wraz z drukami wniosku i zaświadczenia lekarskiego winien złożyć oryginały lub potwierdzone przez świadczeniodawców usług medycznych (lekarzy lub pracowników przychodni czy szpitali) za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzającej .Zaświadczenie lekarskie to dokument wystawiany przez lekarza wykonującego badanie.. W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresi…


Czytaj więcej

Zaświadczenie lekarskie do prawa jazdy wzór

Sprawa jednak się komplikuje z powodu wskazania w Orzeczeniu lekarskim właściwej podstawy prawnej do jego wydania, tj, Art. 122 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. Z 2003 Nr 58 Poz 515, ze zm), w którym czytamy:Do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik, który na wakacje.Był zszokowany, że do kosztu kursu musi dopłacić jeszcze kolejne ogromne pieniądze.. po numer PKK do Wydziału Komunikacji muszą pójść z opiekunem prawnym, który wyrazi zgodę na udział w kursie prawa jazdy.Wn…


Czytaj więcej

Zaświadczenie lekarskie mz/l-1 wzór pdf

Wzór formularza odstąpienia od umowyUmowa ramowa dostawy Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Oświadczenie do dodatku mieszkaniowego Wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie Prośba o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej Umowa cesji wierzytelności Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia Przedwstępna .Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o ponownie ustalonym stopniu niepełnosprawności…


Czytaj więcej