Wzory rachunków biegłych sądowych

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r.w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnymSąd Okręgowy w Warszawie al. Ostatnio jest ogólnie problem z liczbą biegłych sądowych i stąd takie sytuacje. 22 440 03 00LISTA …


Czytaj więcej