Wzór wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody

od której prawo wymaga urzędowego potwierdzenia wskazanych przez nią informacji,Jednostki te działają na podstawie trzech ustaw ustrojowych: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina,. Ogłoszenia. Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników (European Union of Medicine in Assurance and Social Security - EUMASS) z siedzibą w Br…


Czytaj więcej