Umowa najmu kaucja wzór

Warto zarejestrować konto w naszym serwisie, ponieważ zarejestrowanie konta jest .Ustawa o ochronie lokatorów daje tu szerokie możliwości - kaucja może wynosić nawet 12-krotność czynszu najmu. Zatem musi Pani określić co to za kwota, co zabezpiecza i na jakich zasadach i terminie podlega zwrotowi .umowy. (w umowie można zawrzeć zapis o podwyższeniu kaucji, w przypadku podwyższenia kwoty czynszu) .Kaucja pełni funkcję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wyna…


Czytaj więcej