Jak napisać wniosek o plan zagospodarowania przestrzennego

Przeczytaj opis usługi i dowiedz się, jak wygląda proces uchwalania i zmiany planu miejscowego.Odrolnienie działki jest znacznie prostsze wtedy, gdy nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wielkiej Wsi i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Należy złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia działki w planie z rolnej na budowlaną. Jeśli okaże się, że działka nie jest objęta planem miejscowym, należy uzyskać …


Czytaj więcej