Jak napisać podanie o zapomogę z zfśs

Jeśli "zafiksujesz" komisję na zapomodze a będą restrykcyjnie podchodzić do tematu zapomogi to nie dostaniesz nic.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE .Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sy…


Czytaj więcej