Jak napisac pismo do prokuratury o przymusowe leczenie

Konieczne jest wtedy uzyskanie zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie psychiatryczne .. Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w WarszawieDo wniosku o przymusowe leczenie dołącza się dotychczasową dokumentację oraz opinię biegłego, jeśli taka już została wydana.. Czy znęca się psychicznie lub fizycznie nad domownikami - jeśli tak to opisać w jaki sposób?. Czy była teściowa (jestem 9 miesięcy po rozwodzie i nie za…


Czytaj więcej