Jak napisać upoważnienie dla żony

Upoważnienie nie jest tym samym co pełnomocnictwo, choć pozwala innej osobie wykonywać za nas określone czynności. Jak napisać pełnomocnictwo? Tego, kto je wystawia, określa się mianem mocodawcy, a osobę, która je otrzymuje - pełnomocnika. Do domu przyjeżdżam raz na trzy-cztery tygodnie, tylko w weekendu, w związku z czym nie jestem w stanie załatwiać swoich spraw w urzędach. Przedstawicielstwo ustawowe jak nazwa wskazuje wynika z ustawy. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność.…


Czytaj więcej