Jak napisac wniosek o uchylenie nadzoru kuratora

Podstawą do ograniczenia władzy rodzicielskiej było pismo dyrekcji szkoły, informujące o złym zachowaniu małoletniego oraz słabych wynikach w nauce, obwiniające matkę o zaniedbanie obowiązku szkolnego.OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE NADZORU KURATORA SĄDOWEGO NAD NIELETNIM W ROZUMIENIU USTAWY .. (prawdopodobnie do 21 roku życia lub jeśli kurator napisze wniosek o uchylenie ).". PozdrawiamKurator sądowy, któremu powierzono nadzór nad nieletnim, nawiązuje kontakt z nim, jego rodzicami lub opiekunem, n…


Czytaj więcej