Wzór podania o wznowienie studiów

Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego.Wniosek o urlop. Podanie o wznowienie studiów celem obrony. Podanie o wznowienie studiów należy złożyć w dziekanacie kierunkowym na początku semestru (tj. w okresie luty-marzec lub wrzesień -październik). Podanie o przeniesienie. Podania o wznowienie studiów , Dziekanat SL przyjmował w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2020r. Wniosek o zmianę danych osobowych. Podanie o wznowienie studiów …


Czytaj więcej

Wzór podania o wznowienie studiów na czas obrony

Aktualne są na stronie podania, można także korzystać z wersji edytowalnej w MS Word. PODANIE O WZNOWIENIE STUDIÓW NA CZAS OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ. Kraków. imię, nazwisko. adresDziekan odmawia mi wznowienia studiów na czas obrony pracy dyplomowej. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .podanie o przeniesienie na inny kierunek; rezygnacja ze studiów, karta obiegowa; podanie o wznowienie studiów; podanie o wznowienie studiów do obrony pracy …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt