Wzór podania do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Złożył zeznania dwóch świadków potwierdzające , że pracował w tym gospodarstwie oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy, że jego rodzice prowadzili .Pracę w gospodarstwie rolnym wlicza się do ogólnego stażu pracy, od którego zależą liczne uprawnienia pracownicze.. przez: jdenk | 2010.11.27 17:39:2 Czy mogę zaliczyć do zakładowego stażu pracy (nabywając jednocześnie uprawnienia do nagrody jubileuszowej) okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców o pow. 5,5 ha od ukończenia 16 roku życia (.). czytaj d…


Czytaj więcej

Wzór podanie do dyrektora o zaliczenie pracy w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym może zostać zaliczona do zakładowego stażu pracy pod warunkiem, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy płacowe przewidują możliwość zaliczenia do pracowniczego stażu pracy okresów pracy u innych pracodawców.Kiedy należy zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.. Właścicielami gospodarstwa byli rodzice pracownika a następnie brat.. Nauczyciel ur. w 1971 r. wykonywał pracę w gospodarstwie rolnym rodziców od 22 kwietnia 1987 r. do 31 sierpnia 1994 r. …


Czytaj więcej